Mới 2023: Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) Văn 11: Bài điếu văn này có thể chia thành mấy phần?

Soạn giáo án “Ba đóng góp của Mác (Ăngghen) trong văn học 11: Tiết 1. Phần giới thiệu bao gồm các đoạn 1…

Mới 2023: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Văn 11: Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận

11. Câu 1. Bác đã trích dẫn những lời trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn về quyền…

Mới 2023: Soạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh Văn 11: Điều cốt lõi mà thơ mới đã đưa đến cho thi đàn Việt Nam là gì?

Một Thời Làm Thơ Thơ – Hoài Thanh Vân 11. Câu 1. Ranh giới giữa thơ mới và thơ cũ không phải lúc…

Mới 2023: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích chính luận sau

Viết bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (Tiếp theo) Văn 11: Câu 2. Luận điểm: Thời nào thanh niên cũng gánh vác…

Mới 2023: Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận: Nêu đặc trưng của kịch?

Viết một số thể loại văn học: Kịch, Văn xuôi Ngữ văn 11: Câu1. Vở kịch dựa trên sự xung đột giữa khao…

Mới 2023: Soạn bài Ôn tập phần văn học Văn 11: Thơ mới khác với thơ trung đại thế nào?

Soạn bài Ôn tập phần Ngữ văn Ngữ văn 11: Thánh vịnh 1. Tuổi học trò tòa tháp Coi trọng tính cộng đồng,…

Mới 2023: Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì?

Soạn văn nghị luận Quạt 11: Tổng kết Câu1. Tác giả Phan Châu Trinh thể hiện lòng dũng cảm của những người yêu…

Mới 2023: Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Xác định chủ đề và mục đích của văn bản

Chuẩn bị Luyện tập tóm tắt bài văn nghị luận ngữ văn 11. Câu 1: HS lập ý tóm tắt nội dung văn…

Mới 2023: Soạn bài Ôn tập phần làm văn Văn 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Viết phần văn nghị luận nhận xét. Viết đề cương ôn tập phần làm văn, SGK ngữ văn 11 2. Câu 2: sự…

Mới 2023: Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?

Ôn tập kiểm tra thống nhất cuối năm Ngữ văn 11: chọn nghề kiếm được nhiều tiền: ưu điểm của sự lựa chọn…