Mới 2023: Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?

Ôn tập kiểm tra thống nhất cuối năm Ngữ văn 11: chọn nghề kiếm được nhiều tiền: ưu điểm của sự lựa chọn này là đảm bảo cuộc sống sau này ổn định, vật chất dồi dào…

1. Phần trắc nghiệm

1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-D, 8-B, 9-B, 10-D, 11-C, 12-D.

2. Phần luận đề

Quan điểm về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai:

+ Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân

+ Chọn nghề phổ biến trong xã hội hay gắn bó với nghề mình yêu thích:

Tóm tắt chi tiết

● Bắt đầu lớp học:

– Tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp

– Tên luận văn: Chọn nghề tương lai

● Nội dung bài báo:

Quảng cáo

a) Thực trạng xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề:

– Xã hội càng phát triển thì yêu cầu chuyên môn hóa càng cao

– Cần một nghề nghiệp để tồn tại và duy trì vị trí của mình trong cuộc sống

b) Con đường chọn nghề trong thực tế hiện nay:

– Chọn nghề có thể kiếm được nhiều tiền: Ưu điểm của sự lựa chọn này là có thể đảm bảo một cuộc sống ổn định và sung túc về vật chất sau này.

– Chọn nghề phổ thông

– Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân

– Chọn nghề mình yêu thích

c) Sự lựa chọn của toàn thể con người:

– Thiết lập mục tiêu cuộc sống.

– Khả năng thực tế của bạn.

– Chọn điểm nhìn.

——Hướng đấu tranh hiện tại.

– Bác bỏ ý kiến ​​sai:

đ) thảo luận:

+ Cần xác lập định hướng nghề nghiệp càng sớm càng tốt và xây dựng kế hoạch để hiện thực hóa định hướng và nguyện vọng này.

+ Tránh các trường hợp: chọn nghề thiếu suy nghĩ, chọn nghề vượt quá năng lực thực tế của bản thân, chọn theo sở thích của bản thân dù không phù hợp,…

● Kết luận:

– Vấn đề của giới trẻ ngày nay không chỉ là chọn nghề gì mà còn

– Cách tốt nhất để chọn đúng nghề nghiệp

Related Posts