Mới 2023: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích chính luận sau

Viết bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (Tiếp theo) Văn 11: Câu 2. Luận điểm: Thời nào thanh niên cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề của đất nước, thanh niên là trụ cột, là người làm chủ đất nước. Quốc gia….

Câu 1. Xác định biện pháp tu từ trong đoạn văn sau:

Ai có rọ mõm. Ai có kiếm thì dùng kiếm, ai không có gươm thì dùng cuốc, xẻng, dùi cui. Chúng ta phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước, cứu dân.

(TP.HCM – lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến)

Văn bản này sử dụng các biện pháp tu từ:

– Điệp ngữ kết hợp với điệp ngữ: ai có… dùng…

– Danh sách rút gọn: Kiếm, Cuốc, Xẻng, Chùy.

– Cách đặt câu (nhịp điệu) kết hợp với phép tu từ trên tạo cho đoạn văn giọng điệu dứt khoát, mạnh mẽ.

2. Viết đoạn văn chứng minh lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Quảng cáo

Không kể non sông Việt Nam có đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước được vào vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phần lớn là do công lao giáo dục.

(TP.HCM – Thư HS)

Có thể đưa ra những ý kiến ​​sau đây để chứng minh cho lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

a) Luận điểm: Thời đại nào thanh niên cũng gánh vác trọng trách nặng nề của đất nước, thanh niên là rường cột của đất nước, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên có sức khỏe, có ý chí, có tinh thần dấn thân và cống hiến, có sức sáng tạo. Đây là những phẩm chất cấu thành nên sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.

b) Thông số:

——Thế hệ trẻ của Cách mạng Tháng Tám đã gánh vác sứ mệnh thiêng liêng giải phóng dân tộc như thế nào?

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thế hệ trẻ đã anh dũng chiến đấu, chịu đựng gian khổ, thậm chí hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thế hệ trẻ ngày nay đã có những đóng góp gì cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế?

c) Thanh niên (trong đó đa số là học sinh) cần xác định nhiệm vụ học tập để xây dựng đất nước sánh vai với các nước văn minh, tiên tiến.

3. Viết đoạn văn chứng minh nhận định sau:

Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân yêu, yêu nơi chôn nhau cắt rốn, yêu những kỉ niệm tuổi thơ không thể nào quên.

Đoạn văn có thể nêu như sau:

a) Lòng yêu nước có thể được dạy trong truyền thống cũng như trong những cảm xúc “nhỏ” thực tế. Đó là:

– Tình cảm với những người thân, ruột thịt: cha mẹ, ông bà, anh chị em…

– yêu làng, yêu phố nhỏ, yêu nơi chôn nhau cắt rốn, yêu kỉ niệm tuổi thơ.

b) Lòng yêu nước được hình thành từ những tình cảm cụ thể, “nhỏ bé” nhưng sâu sắc, thiết tha và trở nên thiêng liêng, thiết thân, thường trực trong mỗi con người.

c) Yêu nước phải gắn với bảo vệ và xây dựng đất nước.

Related Posts