Mới 2023: Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì?

Soạn văn nghị luận Quạt 11: Tổng kết Câu1. Tác giả Phan Châu Trinh thể hiện lòng dũng cảm của những người yêu nước, nêu cao tư tưởng tiến bộ tập thể, vạch trần hiện thực đen tối của xã hội, tiến tới một ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước…

Cách tóm tắt một bài văn nghị luận?

Phân tích: “Về đạo đức xã hội của đất nước tôi” của Pan Qiuzhen

1. Lập luận của bài này: Thực tế đạo đức xã hội ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết.

2. Mục đích:

Tác giả Pan Qiuzhen thể hiện lòng dũng cảm của một người yêu nước, nêu cao tư tưởng tiến bộ tập thể, vạch trần hiện thực đen tối của xã hội, hướng tới tương lai tươi sáng cho đất nước.

Nó thể hiện ở phần mở bài, đặc biệt là phần kết của đoạn trích và đại ý của các đoạn trong thân bài.

3, 4. Luận điểm và luận điểm chính của đoạn trích:

● Luận điểm 1:

Ở Việt Nam không có đạo đức xã hội: “Không ai biết hết”; “Một lời nói của bạn bè không thể thay thế đạo đức xã hội”

– Tranh luận:

+ Sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân trong xã hội.

+ Nghĩa vụ của mọi người đối với đất nước, tức là ý thức công dân mà mọi người phải có.

+ Đạo đức xã hội phải gắn với tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng quyền của người khác.

● Luận điểm 2:

So sánh đạo đức xã hội của Châu Âu (Pháp) và nước ta. Trên cơ sở đó đi sâu phân tích tình hình Việt Nam hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân khiến Việt Nam trì trệ, bảo thủ, lạc hậu, yếu kém.

Quảng cáo

Câu thể hiện quan điểm:

+ “Phúc thay người đàn ông của gia đình! Tham nhũng, cướp của dân tuy không bị coi thường, không được đánh giá cao, thậm chí còn được coi là thời thượng! Quan chức là một lũ ăn cướp có giấy phép! Chạy chức, chạy quyền, mua bán cam. Hiện tượng là coi như bình thường…”

+ “Dân khôn! dại gì! Dân lợi mà tiêu! Hại dân tiêu tiền! Càng nô dịch thì vua càng ở lâu, vua quan càng giàu!”

+ “Người thắt lưng đội mũ ngồi trên, mặc áo đen rộng thùng thình cúi đầu ở dưới, kẻ trộm có giấy phép…” “Đi đường gặp người không ngờ, kẻ yếu bị kẻ mạnh ức hiếp thì làm ngơ mắt.” Đi ngang qua, có vẻ như người gặp rắc rối không làm phiền tôi. “

● Lập luận:

+ Đạo đức xã hội Châu Âu và Việt Nam

+ Lý do người Việt Nam không có đạo đức xã hội: vua chúa, phản động, quan liêu thối nát; kẻ xấu: mua cam bán chịu; người dân không có tinh thần đoàn kết

● Luận điểm 3:

Giải pháp của Pan Qiuzhen

● Câu:

+ “Thúc đẩy ý thức công dân và xây dựng liên minh vì sự nghiệp tự do và độc lập.”

+ “Muốn đoàn kết thì không có gì tốt hơn là truyền bá chủ nghĩa xã hội trong nhân dân Việt Nam”

● Lập luận:

+ Người Việt phải có đoàn thể

+ Chủ nghĩa xã hội phải được lan tỏa trong nhân dân Việt Nam

luyện tập

Câu hỏi một: Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu, có thể xác định chủ đề luận điểm của văn bản.

Một. Sự đa dạng và thống nhất ở Indonesia.

b.Những thành tựu của Huyền Di Vũ trong lĩnh vực nghiên cứu và phê bình văn học.

chương 2: a)- Vấn đề đề xuất: lãng phí nước sạch.

– Mục đích thảo luận: nhắc nhở mọi người giữ gìn và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b) Thông số:

Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhưng thường bị hủy hoại và lãng phí nhiều nhất

+ Dân số tăng, nguồn nước không đáp ứng được nhu cầu

+ Hiện nay một số quốc gia đang phải đối mặt với các vấn đề như thiếu nước, tranh chấp nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

c) Tóm tắt trong 3 câu:

Nước ngọt là món quà thiên nhiên ban tặng mà không phải quốc gia nào cũng có. Với tốc độ gia tăng dân số và phát triển công nghiệp như hiện nay, nguồn nước ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm nghiêm trọng. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngọt quý giá cho hôm nay và mai sau.

Related Posts