Mới 2023: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Văn 11: Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận

11. Câu 1. Bác đã trích dẫn những lời trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn về quyền con người và công dân của Pháp năm 1791 để làm cơ sở và lí lẽ cho lập luận chân lí. Phải……

1. Văn bản chính trị và ngôn ngữ chính thức

1. Nghiên cứu văn bản:

Một. tuyên ngôn.

– Thể loại: Chính luận, Tuyên ngôn, Tuyên ngôn

– Mục đích: tuyên bố độc lập dân tộc

Tuyên bố về tình trạng nhà nước (tuyên bố độc lập quốc gia) của Nguyên thủ quốc gia. Bác Hồ lấy những lời trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 làm cơ sở cho những lập luận chân lý và hợp lý.

– Thái độ, mệnh đề: khẳng định quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, giọng điệu đanh thép. Tác giả viết bản tuyên ngôn lịch sử từ lập trường của dân tộc và nguyện vọng của dân tộc.

b. Bình luận tin tức

Thể loại: Văn học chính trị.

– Mục đích: Cho thấy kẻ thù là phát xít Nhật.

Tổng kết lại giai đoạn cách mạng.

– Thái độ, quan điểm: đứng trên lập trường dân tộc, đứng trên lập trường cộng sản, chống đế quốc, phát xít, đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc.

c.biên tập

– Thể loại: Bài Chính Trị.

– Mục đích: Phân tích những thành tựu mới đạt được trong lĩnh vực quốc gia, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Quảng cáo

– Thái độ, quan điểm: Khẳng định nước Việt Nam tràn đầy sức sống và mùa xuân, khí thế tràn ngập khắp nơi, nhân dân lập nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, tiếng nói hăng hái. Đây là niềm tự hào, niềm tin vào tương lai tươi sáng của cả dân tộc nhân dịp năm mới.

luyện tập

Câu hỏi một: Phân biệt giữa lập luận và chính sách:

đàm luận

+ Là cách tư duy (diễn giảng, lập luận, thảo luận). Một kiểu bài văn học (nghị luận văn học, nghị luận xã hội)

+ được sử dụng trong tất cả các trường khi biểu thức được yêu cầu.

● Lý luận chính trị.

+ là một phong cách ngôn ngữ độc lập với các phông chữ ngôn ngữ khác.

+ Chỉ thu hẹp phạm vi phát biểu ý kiến ​​về các vấn đề chính trị.

chương 2: Đây là bài viết của một nhà ngôn ngữ học bởi vì:

+ Mục đích đoạn trích: Trình bày, đánh giá thời sự, chính trị: tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

+ Sử dụng ngôn ngữ chính luận: nhiều từ chính trị: dân ta, nước ta, yêu nước, xâm lược, phản quốc, cướp nước…

Câu văn ngắn gọn, mạch lạc, có sức thuyết phục.

+ lập luận chặt chẽ, mạch lạc, hình ảnh tương phản cụ thể => hấp dẫn, truyền cảm

+ Đoạn văn này thể hiện rõ một quan điểm chính trị về truyền thống yêu nước.

Câu 3: – Nêu rõ lập trường chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Nhật, thái độ kiên quyết đối với thực dân Pháp, kêu gọi cả nước kiên quyết kháng chiến.

– Lập luận rõ ràng, lập luận chặt chẽ, luận cứ tin cậy, lôgic chặt chẽ, tính khoa học chặt chẽ, có sức thuyết phục mạnh mẽ:

+ Giải thích tình thế phải đấu tranh: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng hung hăng, vì chúng quyết cướp nước ta một lần nữa”.

“Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, kiên quyết không chịu làm nô lệ.”

+ Chúng ta đánh nhau bằng vũ khí gì: súng, gươm, cuốc, xẻng, dùi cui, khẳng định đây là chiến tranh nhân dân

+ Tinh thần quyết tâm bảo vệ Tổ quốc: “Người Việt Nam nào có bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí đều phải đứng lên chống Pháp” (từ giản dị: đàn ông, đàn bà, già, trẻ; vũ khí: súng, gươm, cuốc , xẻng, gậy…).

+ Thể hiện niềm tin tất thắng: “Chúng ta nhất định thắng, độc lập thống nhất, vững tin nhất định thắng”.

Dùng lí lẽ và dẫn chứng để vạch trần ý đồ hung hãn của kẻ thù.

– Giải thích, thuyết phục nhân dân cách thức tham gia đánh giặc cứu nước

-> liên quan, gần gũi

——Giọng văn hùng hồn, mạnh mẽ, có sức truyền cảm mạnh mẽ.

Related Posts