Mới 2023: Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) Văn 11: Bài điếu văn này có thể chia thành mấy phần?

Soạn giáo án “Ba đóng góp của Mác (Ăngghen) trong văn học 11: Tiết 1. Phần giới thiệu bao gồm các đoạn 1 và 2. Đây là phần thể hiện không gian và thời gian liên quan đến việc C.Mác ra đi.

Câu hỏi 1. Văn bản được chia thành ba phần:

– Chapeau bao gồm các đoạn 1 và 2. Đây là đoạn thể hiện không gian và thời gian gắn liền với cái chết của C. Mác. Đầu tiên, đó là thời gian cụ thể: có ngày, có giờ (chiều ngày 14 tháng 3, mười lăm phút đến ba giờ), có không gian (trong phòng khách, trên ghế bành). Thời gian và không gian là bình thường ở đây. Có những con người vĩ đại (phi thường, phi thường) trong cái bình thường. Đây là một dạng đòn bẩy tạo trạng thái được nhấn mạnh.

Tiếp theo là cách giới thiệu, không phải với tư cách là một người bình thường, mà là một người trong lĩnh vực chuyên môn: “Nhà tư tưởng”, không phải là một nhà tư tưởng bình thường, mà là một “nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại”. Trong phần giới thiệu đó, Mác xuất hiện với tư cách là một vĩ nhân của thế kỷ mà ông sống (thế kỷ XIX), mà sự vĩ đại của ông được thể hiện rõ nét qua tư cách là một “nhà tư tưởng hiện đại”. Thuật ngữ “hiện đại” được sử dụng trong bài viết này theo nhiều nghĩa. Nó thể hiện tính cách mạng, tính mới, tính sáng tạo của tư tưởng “hiện đại” của C.Mác, đồng thời cũng cho thấy tính ưu việt về chất và lượng so với thời đại, đồng thời thể hiện sự thương tiếc của đồng bào, đồng chí, đồng đội.

——Phần thứ hai (gồm các đoạn thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu), cũng là trọng tâm của bài viết này, đề cập đến đóng góp to lớn của Các Mác đối với sự nghiệp phát triển nhân loại.

– Phần kết luận (đoạn 7) đề cập đến giá trị chung của đóng góp của Marx. Những cống hiến đó đều vì mục tiêu chung là phục vụ lợi ích của nhân dân. nhân loại.

Phần 2 Những đóng góp của Marx khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất hiện đại”:

——C.Đóng góp đầu tiên của C.Mác là đã “phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử nhân loại” qua các thời kỳ lịch sử mà bản chất của nó là cơ sở hạ tầng (bao gồm tư liệu sản xuất, phương thức sản xuất của tư liệu sản xuất, trình độ phát triển kinh tế, v.v.) ..) Xác định tầng lớp thượng lưu của xã hội Kiến trúc (bao gồm các hình thức, thể chế nhà nước, tôn giáo, văn học nghệ thuật…).

——Cống hiến thứ hai là “tìm ra những quy luật vận động cụ thể của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và xã hội tư sản hình thành”. Đây là quy luật giá trị thặng dư.

Câu 3: Để làm nổi bật sự vĩ đại của Các Mác, Ph.Ăngghen đã sử dụng biện pháp so sánh thứ bậc (thước đo mức độ tiến bộ).

Hình thức nghệ thuật này xuất hiện lặp đi lặp lại trong bài điếu văn:

Một. Đoạn mở đầu chỉ gồm hai câu: câu đầu thông báo thời điểm C.Mác qua đời. Câu thứ hai cho thấy sự ra đi thanh thản của người đàn ông vĩ đại với sự tiếc thương cho những người thân yêu của mình: “Mark chỉ bị bỏ lại một mình trong hai phút, nhưng khi chúng tôi trở lại phòng, chúng tôi đã thấy anh ấy. Ngủ yên bình trên chiếc ghế bành – nhưng mãi mãi.” Ngủ. ” Câu này như nói lên tâm tình, như bày tỏ nỗi buồn, như chia sẻ với những người đồng chí, đồng đội khác.

b. Đoạn thứ hai cũng chỉ có hai câu, cùng một giọng điệu thương tiếc, thành kính. Trước hết, tính nhân văn của Mác được khẳng định: “Cái chết của con người ấy là một tổn thất vô cùng to lớn đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Âu Mỹ và đối với khoa học lịch sử”. Trong văn bản, Marx xuất hiện với tư cách là một nhà khoa học lịch sử và cách mạng vô sản. Ở đây, một cấu trúc chồng chéo được sử dụng để nhấn mạnh sự vĩ đại của Marx:

Người ấy – ra đi = mất mát khôn lường.

+ Đến giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Âu Mỹ.

+ đối với khoa học lịch sử.

Từ đó, cái chết tạo ra khoảng trống cho loài người, cho khoa học (nâng cấp). Sự kính trọng và chia buồn sẽ được nhân lên gấp bội. Sự ra đi của Các Mác là một mất mát to lớn của nhân loại.

Như chúng ta đã biết, phần thứ hai của bài điếu văn tập trung vào việc đánh giá sự nghiệp của người đã khuất. Ở phần này, tác giả vẫn sử dụng hình thức lập luận kết hợp cấu trúc bậc thang và so sánh. Điều này có thể được nhìn thấy trong các mô hình sau:

giống:

Đác-uyn đã khám phá ra các quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.

Quảng cáo

Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

Nhưng không chỉ vậy. Marx được so sánh với những vĩ nhân khác cùng thời với ông và với những thành tựu khoa học nổi tiếng của thời ông. Đây là một kiểu so sánh đặc biệt: so sánh với tinh hoa của thời đại, so sánh với những phát minh, đóng góp quan trọng vượt thời đại mà không phải ai cũng làm được và chưa có từ thời cổ đại, vĩ đại trước đó. Con người và thành tựu khoa học được so sánh là con người và thành tựu cấu thành tầm cao con người và tạo nên tầm cao thời đại. Marx được so sánh với những đỉnh cao của những người cùng thời, nhưng không chỉ ở tầm cao nhất của nhân loại (thông qua một người cụ thể, ví dụ Darwin), mà còn vượt qua cả những đỉnh cao đó. Bản thân Mác vì thế trở thành đỉnh cao của mọi đỉnh cao, vĩ đại nhất trong mọi vĩ nhân, “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong mọi nhà tư tưởng hiện đại”. Đây là hiệu quả của các biện pháp gia tăng.

Cũng lưu ý rằng, so sánh ở đây cũng mang tính chất so sánh kép, tạo hiệu ứng tăng cấp (thông qua một loạt so sánh liên tiếp, không ngắt quãng).

So sánh ở đây trước hết được đặt ngang hàng để hình thành so sánh song song nhằm nhấn mạnh ý nghĩa (Marx và Darwin). Sau so sánh tương đương là so sánh hơn kém, sự khẳng định đó được thể hiện trong câu: “Nhưng đâu chỉ có vậy”. Hiệu quả của lập luận là nó không chỉ nêu luận điểm mà còn đưa ra một bằng chứng thuyết phục sau sự kiện: “Mác cũng đã phát hiện ra phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay của chính mình và các quy luật vận động của xã hội tư sản hình thành”. Tác giả cũng chỉ ra ngay ý nghĩa to lớn của khám phá của C.Mác: đó là ngọn đèn soi rọi bóng tối “mà các nhà phê phán xã hội chủ nghĩa đang mò mẫm tìm kiếm”. Không lâu trước khi sự so sánh được nhấn mạnh nhiều lần.

c. Là một nhà nghiên cứu khoa học, những khám phá của Mác rõ ràng là vô giá và tên tuổi của ông xứng đáng được ghi vào sử sách. Cách hiểu này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở cách hiểu và đánh giá như vậy thì không thể thấy hết được sự vĩ đại của C.Mác, cũng như không thể thấy hết được sự đau buồn, tiếc thương của Ph.Ăngghen trước sự ra đi của C.Mác. Cần hiểu Mác hơn từ hai góc độ: con người khám phá và khám phá, và con người thực hành. Giữa hai con người và hai khía cạnh này có mối quan hệ nhân quả biện chứng rất chặt chẽ. Bởi vì, như chính tác giả đã nhấn mạnh: “Khoa học đối với Các Mác là động lực lịch sử, lực lượng cách mạng”. “Bởi vì Marx trên hết là một nhà cách mạng.”

Phát minh của C.Mác là vĩ đại, nhưng khía cạnh nhân văn trong hoạt động thực tiễn của C.Mác còn vĩ đại hơn, bởi vì: “(Người) bằng cách này hay cách khác đã tham gia vào việc lật đổ xã ​​hội tư sản và chế độ nhà nước do nó thiết lập, và vào cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản hiện đại. .xây dựng”. Ông là người đầu tiên làm cho giai cấp này hiểu rõ vị trí của mình và những đòi hỏi, điều kiện của mình. Tự giải phóng mình thực sự là sứ mệnh mật thiết nhất trong cuộc đời anh. Thật vậy, đây là điều khiến Marx ngưỡng mộ nhất (“Chiến đấu là một hành động tự nhiên của Marx”).

đ. Bài điếu văn làm nổi bật hình ảnh Các Mác nhưng tác giả không nhắc nhiều đến cái chết, đó là nét độc đáo của bài điếu văn này. Khác thường, điếu văn nhấn mạnh ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời của Các Mác và sự bất diệt trong đóng góp sáng tạo của Các Mác cho nhân loại.

– Đóng góp thứ ba, qua sự chứng minh của tiến sĩ. Đóng góp quan trọng nhất của Engels là. Đó là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý luận khoa học cách mạng thành hành động cách mạng, bởi vì “Khoa học đối với C.Mác là lực lượng lịch sử, lực lượng cách mạng” và “Trước hết, C.Mác là nhà cách mạng”, theo quan điểm của C.Mác, “đấu tranh là cuộc cách mạng”. Một chuyển động tự nhiên”.

Những đóng góp này theo thứ tự tăng dần, cái sau lớn hơn cái trước, mặc dù chỉ một trong số họ có thể được gọi là vĩ nhân.

Để nhấn mạnh đóng góp của Marx, Engels đã so sánh nó với đóng góp của Darwin và các nhà khoa học khác cùng thời với ông. Thế kỷ XIX, đối với phương Tây, là thế kỷ của nhiều phát minh vĩ đại và quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đóng góp của C.Mác đã mang tính phổ quát của thời đại và mở đường cho thời đại. Theo nghĩa này, có thể gọi Marx là “nhà tư tưởng vĩ đại nhất hiện đại”.

Phần 4. Bằng việc giới thiệu những khám phá khoa học của Mác, Ăng-ghen đã gián tiếp bày tỏ sự ca ngợi công lao và cống hiến của Mác cho nhân loại. Đồng thời ca ngợi công lao của người đã khuất cũng là lời khẳng định và bày tỏ lòng thương tiếc của Ph.Ăng-ghen đối với C.Mác. Điếu văn kết thúc bằng lời cầu nguyện thương tiếc: “Tên và sự nghiệp của cô ấy sống mãi!”.

Câu 5. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Các Mác đã “tham gia đánh đổ xã ​​hội tư sản và các thể chế nhà nước do nó tạo ra”, hay nói cách khác là chống lại bất công, chống cường quyền và bạo lực.

Trong cuộc đấu tranh này, Mác đã “tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại, ông là người đầu tiên làm cho giai cấp này hiểu rõ vị trí của mình và những đòi hỏi, điều kiện của mình” để tự giải phóng mình”. bênh vực người nghèo, Các Mác đã ban cho họ niềm tin vào hạnh phúc của một thế giới mới, trong đó người công nhân là chủ nhân thực sự của xã hội.

Đóng góp của Các Mác đương nhiên là tài sản chung của nhân loại. Những đóng góp đó không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị hành động, tạo tiền đề cho sự tiến bộ của nhân loại.

Vì hoạt động của C.Mác không phải vì lợi ích của cá nhân mà vì lợi ích của toàn dân nên “kẻ thù của Người có thể nhiều, nhưng Người có thể không có kẻ thù cụ thể”.

luyện tập

Câu hỏi một: Đóng góp của Các Mác là của cải tinh thần quý báu chung của nhân loại. Nó không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị hành động, tạo tiền đề cho sự tiến bộ không ngừng của con người.

Suốt cuộc đời của mình, Các Mác đã dũng cảm đấu tranh chống bất công, cường quyền, bạo ngược; bênh vực nhân dân lao động, những người cùng khổ. Marx đã làm cho họ tin tưởng vào hạnh phúc của một thế giới mới, trong đó người công nhân là chủ nhân thực sự của xã hội. Hoạt động của Các Mác không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì lợi ích của cả nhân loại. Do đó: …bạn có thể có nhiều kẻ thù, nhưng bạn có thể không có một kẻ thù nào cho riêng mình.

Từ đó em chứng minh Mác là “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại”.

chương 2: a) Bắt đầu vào lớp:

——Giới thiệu về tác giả: Engels

——Nội dung chính của điếu văn

b) cơ thể

——Những thành tựu vĩ đại của Marx trong lịch sử:

+ Tìm ra quy luật phát triển của con người có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc xây dựng xã hội…

+ Tìm ra quy luật vận động của phương thức sản xuất, tức là quy luật giá trị thặng dư.

+ Tìm được sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, qua đó ông có nhiều ứng dụng trong hoạt động xã hội.

– Vai trò của Mark:

+ Ông không chỉ là nhà tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn là nhà chính trị có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

+ Người không chỉ đóng vai trò là người hoạt động cách mạng, mà còn muốn là đội tiên phong cách mạng trong hoạt động giải phóng dân tộc.

+ Hình thành tổ chức Công nhân, một tổ chức có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

=> có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng

– Thái độ trân trọng, đồng cảm của tác giả.

c) Kết luận:

– ý nghĩa của công việc

– Điều này ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Related Posts