Mới 2023: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt Văn 11: Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ

Soạn văn bản tự sự ngắn 11: Câu 2. Giới thiệu và điếu văn: mục đích và tình huống giao tiếp khác nhau. Điếu văn được đọc trong một buổi lễ tưởng niệm, vì vậy có nhiều điều hơn là tiểu sử của người quá cố: chia buồn với người quá cố, chia buồn với gia đình…

1. Mục đích, yêu cầu của bài tóm tắt

II.Cách Viết Tổng Quan Sinh Học

1. Chọn tài liệu để viết một bản lý lịch ngắn

– Tư liệu “Lương Thế Vinh”.

a.Nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lương Thế Vinh

Tác giả lựa chọn những tài liệu tiêu biểu và cần thiết sau:

+ Nhân thân (tên, quê quán…)

+ Sự nghiệp, học vấn: học giỏi, đỗ trạng nguyên, nhiều công trình toán học…

+ Đánh giá chung: Anh là người có kiến ​​thức thực sự.

-> Đây là cấu trúc của một tiểu sử ngắn.

b) Tính chính xác, xác thực và tính đại diện của tài liệu được lựa chọn

– Chính xác, xác thực: thông tin cung cấp đảm bảo tính khách quan, các số liệu cụ thể được thể hiện qua các con số: năm sinh, các mốc cuộc đời… rõ ràng do nhà bác học Lê Quý Đôn cung cấp.

– Tiêu biểu: Bài viết không rườm rà, số liệu rất rõ ràng, kết cấu nội dung hợp lý, đảm bảo cung cấp những thông tin cơ bản và ngắn gọn nhất về Lương Thế Vinh.

c. Viết tài liệu hồ sơ cá nhân

– Tổng hợp tài liệu viết về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của người đó.

Quảng cáo

– Yêu cầu về tài liệu: chính xác, rõ ràng, có cơ sở, ngắn gọn, đúng mục đích

2. Viết một bản lý lịch ngắn

Tài liệu Liang Shirong

– Bố cục của sơ yếu lý lịch:

+ Phần 1: Miêu tả người đó là ai, bao gồm họ tên, ngày sinh (năm mất), nghề nghiệp, học vấn, gia đình, họ tộc, quê quán…

+ Phần II: Giới thiệu ngắn gọn lĩnh vực hoạt động tiêu biểu, thành tựu tiêu biểu, quan hệ xã hội tiêu biểu… của tác giả.

+ Phần III: Đánh giá vai trò, tác dụng của người viết tiểu sử trong một không gian và thời gian nhất định (không gian: đất nước, làng xóm, tập thể, gia đình…; thời gian: lịch sử, đương thời…).

Để viết một tiểu sử ngắn, bạn sẽ cần:

+ Nghiên cứu kỹ ba nội dung trên bằng cách đọc sách, tham khảo tài liệu lưu trữ, phỏng vấn nhân chứng (nếu có) v.v.

+ Sắp xếp văn bản hợp lý theo trình tự không gian, thời gian, sự việc.

+ Viết sử dụng ngôn ngữ phù hợp.

+ Nội dung: Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, tiêu biểu.

+ Mức độ đánh giá: khách quan, đúng đắn, thuyết phục.

luyện tập

Bài 1: Các tình huống yêu cầu sơ yếu lý lịch: c, d.

Bài 2: Điểm tương đồng và khác biệt giữa tóm tắt tiểu sử

a.Giống nhau:

– Các văn bản tiểu sử ngắn, tiểu sử, điếu văn và giải thích đều nói về một người.

– Một sơ yếu lý lịch thường gồm 4 phần: tính cách, hoạt động xã hội, đóng góp, đánh giá. Sử dụng văn phong ngắn gọn, rõ ràng và tránh các biện pháp tu từ.

b) Văn bản điếu văn, sơ yếu lý lịch, ghi chú có thể sử dụng sơ yếu lý lịch ở những chỗ thích hợp theo yêu cầu, nhưng có thể ghi thêm các mục:

+ Lời giới thiệu và điếu văn: Mục đích và hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Điếu văn được đọc trong một buổi lễ tưởng niệm, vì vậy có nhiều điều hơn là tiểu sử của người quá cố: chia buồn với người quá cố, chia buồn với gia đình.

+ Giới thiệu và CV:

• Sơ yếu lý lịch do bạn viết, sơ yếu lý lịch do người khác viết.

• Sơ yếu lý lịch là một văn bản hành chính, thường có hình thức cố định, nhấn mạnh danh tính và các mối quan hệ, và có thể được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

• Tiểu sử không cần liệt kê chi tiết tất cả các mối quan hệ xã hội mà tập trung vào các mối quan hệ có ảnh hưởng đến người viết, nhấn mạnh cống hiến và đóng góp của người viết, không cần xác nhận bởi người viết. cơ quan chức năng.

+ Giới thiệu và chú thích: Văn bản tường thuật cho nhiều đối tượng hơn (người, sự kiện, địa điểm yêu thích). Tùy theo đối tượng, mục đích, nội dung mà có thể nhấn mạnh, khắc họa ở các phần khác nhau. Còn đối với văn xuôi, văn bản thuyết minh cũng đòi hỏi phải có những phương thức biểu đạt phong phú, giàu hình ảnh và biểu cảm.

Related Posts