Mới 2023: Soạn bài Từ ấy – Tố Hữu Văn 11: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của nhà thơ được thể hiện thế nào?

Viết chữ – Tố Hữu Văn 11: Câu 1. Tố Hữu sử dụng hình ảnh nào để tượng trưng cho lí tưởng và…

Mới 2023: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt Văn 11: Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ

Soạn văn bản tự sự ngắn 11: Câu 2. Giới thiệu và điếu văn: mục đích và tình huống giao tiếp khác nhau.…

Mới 2023: Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt Văn 11: Phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ

Đặc điểm kiểu chữ trong Soạn văn Tiếng Việt 11: Câu 1. Đoạn văn có hai cụm từ mà nụ tầm xuân đứng…

Mới 2023: Soạn bài Tôi yêu em – Pu-skin Văn 11: Tại sao có thể nói hai câu kết là bất ngờ, hàm chứa nhiều ý vị?

Việc viết nên ca khúc “I Love You – Pupi Fan 11: Verse 1” giữ được tông chủ đạo của cả bài hát…

Mới 2023: Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Văn 11: Viết tiểu sử tóm tắt

Viết tiểu sử ngắn Câu hỏi thực hành Quạt 11: Giới thiệu đoàn viên ưu tú của công đoàn ứng cử vào ban…

Mới 2023: Soạn bài Người trong bao (An- tôn Páp- lô- vích Sê-khốp) Văn 11: Thảo luận về ý nghĩa thời sự của truyện ngắn này

Tạo ra “Người đàn ông trong túi” (Olton Palovich Shekhov) Fan 11: Phần 1. Tác giả tóm tắt mong muốn kỳ lạ và…

Mới 2023: Soạn bài Thao tác lập luận bình luận Văn 11: Từ bình luận trong những trường hợp này mang ý nghĩa gì?

Viết bài Nghị luận và Bình luận môn Ngữ văn 11: Câu 1. Nghị luận: Bàn luận, đánh giá, nhận xét về đúng…

Mới 2023: Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền Văn 11: Nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giăng Văn-giăng và Gia-ve?

Đã viết bài “Lãnh chúa khôi phục uy quyền” (Trích: Những người khốn khổ – Vích-to Huy-gô) Fan 11: Tiết 1. Đó là…

Mới 2023: Soạn bài Luyện tập Thao tác lập luận bình luận Văn 11: Bình luận gì thêm về vai trò của pháp luật và việc giáo dục trong xã hội?

Chuẩn bị bài Thao tác lập luận và ôn tập ngữ văn 11. Bài tập 1. Viết bài phê bình tham gia diễn…

Mới 2023: Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta Văn 11: Chủ đề tư tưởng của đoạn trích là gì?

Viết một bài văn về đạo đức xã hội ở nước ta (trích Đạo đức học Đông Tây kim cổ – Pan Zhouzhen)…