Mới 2023: Soạn bài Thao tác lập luận bình luận Văn 11: Từ bình luận trong những trường hợp này mang ý nghĩa gì?

Viết bài Nghị luận và Bình luận môn Ngữ văn 11: Câu 1. Nghị luận: Bàn luận, đánh giá, nhận xét về đúng sai, đúng sai, ưu khuyết điểm của các hiện tượng đời sống như quan điểm, chính sách, sự việc, nhân vật, tác phẩm văn học …

1. Mục đích, yêu cầu của thao tác bình luận

1.-Nhận xét: Bàn luận, đánh giá, nhận xét đúng sai, đúng sai, lợi hại của các hiện tượng đời sống như quan điểm, chủ trương, sự việc, nhân vật, tác phẩm văn học.

– Thao tác bình luận:

Là cách trình bày lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe đồng tình với vấn đề được hỏi.

2. Phân tích kho dữ liệu:

Một. Phân tích văn học của Ruan Changtao “Hãy xây dựng một khoa luật” (“Ngôn ngữ nghệ thuật” Tập 11 Tập 1)

– Vấn đề: đề cao pháp luật ở các nước phương Tây, chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với xã hội.

+ Thiện Pháp → Làm quan.

+ Quan chức áp dụng pháp luật: cai trị dân theo pháp luật và thượng tôn pháp luật.

+ Xử phạt phải căn cứ vào ngôi sao năm cánh.

+ Vua không thể tự ý xét xử một người mà phải nghe theo quần thần.

——Thái độ: Phê phán Nho giáo: “Chỉ nói trên giấy, không làm thì không ai phạt, làm thì cũng không ai thưởng, cho nên xưa nay nhiều người học nhiều”. , nhưng ít người có thể thay đổi suy nghĩ và sửa chữa lỗi lầm của tôi.”

Tác giả có ý thức phản đối ý kiến ​​cho rằng trường luật là không cần thiết

Vì vậy tác giả đặt ra vấn đề đúng sai trong cuộc sống và đi sâu bàn luận. “Nếu nói pháp luật chỉ tốt cho quản trị, không đề cao đạo đức, thì bạn không biết rằng vi phạm pháp luật là tội ác và tuân theo pháp luật là đức hạnh. Nếu chúng ta dùng sự công bằng của pháp luật để hành động thì tất cả các quyền hợp pháp là đạo đức.”

Vua phải trị nước bằng pháp luật, tuân theo pháp luật.

Nhằm mục đích thuyết phục tòa án mở một bộ phận pháp luật.

b. kết luận rằng:

* Mục đích: Bài bình nhằm trình bày ý kiến, nhận xét, đánh giá giúp người đọc, người nghe hiểu và thống nhất với mình về một hiện tượng, vấn đề.

* Yêu cầu:

Tình huống có vấn đề gọi ý kiến.

– Vấn đề nghị luận phải được người đọc, người nghe hiểu và quan tâm

– Bài phê bình phải thực sự thuyết phục, lôi cuốn người đọc, người nghe

– Phải có kỹ năng phê bình

Quảng cáo

Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, dân chủ, mọi người đều có quyền và trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề. Trong thời đại như vậy, con người phải dám nói ra, phải nói ra được thì mới có ích cho xã hội.

Để có một cuộc tranh luận hiệu quả và hữu ích, chúng ta cần nắm vững các kỹ năng phản biện.

2. Cách đăng bình luận

Cách bình luận: 3 Bước

Bước 1. Nêu hiện tượng (vấn đề) cần bình luận

→ Trình bày rõ ràng, trung thực

Bước 2. Đánh giá hiện tượng (vấn đề) cần bình luận

→ Ý kiến, đánh giá của họ phải được trình bày, chứng minh.

Bước 3. Bàn luận về hiện tượng (vấn đề) cần bình luận.

→ Nên có sự thảo luận rộng rãi.

ba. luyện tập:

Bài 1: Nhận xét như vậy là sai vì

– Mục đích bình luận hoàn toàn khác với mục đích giải thích và chứng minh

+ Giải thích giúp người đọc hiểu những điều chưa biết

+ Bằng chứng giúp người đọc tin vào câu hỏi đang được hỏi

+ Bình luận là bày tỏ quan điểm và thuyết phục người khác đồng tình với mình

——Nhận xét không cần giải thích, bằng chứng bổ sung. Có lẽ mọi người chỉ dùng giải thích và chứng minh trong quá trình bình luận. Chúng tôi coi đây là một hành động hỗ trợ.

Bài 2: Đoạn trích này sử dụng hành động bình luận vì nó nêu rõ:

* Bình Luận Câu Hỏi: Nguyên nhân và hậu quả của tai nạn ngoại tình.

* vấn đề được giải quyết:

Sử dụng các thông số:

+ “Cái chết có… đường phố”

+ “những…giao thông”

+ “Đầu… vui”.

Chỉ ra nguyên nhân:

+ Hạn chế khách quan.

+ Hạn chế chủ quan: Ý thức tham gia giao thông còn yếu.

Tác giả bắt đầu giải thích vấn đề.

– Trích dẫn:

+ “Theo thống kê của UNICEF… xe máy”

Họ là phần lớn lực lượng lao động của đất nước. Lực lượng này phải gánh vác trách nhiệm công dân và gia đình.

=> Cho người đọc thấy nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông bằng lí lẽ và dẫn chứng. Từ đó dẫn đến thái độ phê phán, không đồng tình với kẻ giết người ngoài đường → đánh giá vấn đề.

* Tác giả đưa ra ý kiến ​​nghị luận:

——An toàn giao thông là hạnh phúc, là cơ hội hội nhập để thành công, là thái độ hiếu khách.

Cần hành động:

+ Tự điều chỉnh.

+ Hãy tự cứu lấy mình và người của mình.

+ Cần có một chương trình giao tiếp hiệu quả để giữ cho Lưỡi Hái Tử Thần không xuất hiện trên đường phố.

=> Thảo luận, vấn đáp mở rộng.

Bài 3: Chúng tôi cũng có thể bình luận về bài viết “Xin thành lập một bộ phận pháp luật”

– Nêu vai trò của pháp luật trong xã hội hiện nay.

+ Để mọi người biết pháp luật và chấp hành pháp luật

Xây dựng một xã hội thực sự văn minh và công bằng

——Làm thế nào để thực thi pháp luật nghiêm minh và làm tốt công tác giáo dục pháp luật xã hội?

+ Làm luật và hoàn thiện chúng.Pháp luật phải xuất phát từ thực tế và nguyện vọng của người dân

+ Mọi người phải có ý thức sống tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần gương mẫu của mọi người dân, các ban, ngành, đoàn thể trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Related Posts