Mới 2023: Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn – Toán 10.

trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.128 SGK Đại số 10: phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng tần số chuẩn bị ở Bài tập 1 và bảng tần số phân thức cho ở Bài tập 2/1

a) Phương sai và độ lệch chuẩn từ Bài tập 1.Bảng phân bố tần số được viết lại thành

xngười đầu tiên 1150 1160 1170 1180 1190
Tính thường xuyên 3 6 thứ mười hai 6 3

b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê bài tập 2 §1


Bài 2 trang 128. Hai lớp 10C và 10D của một trường THPT làm bài kiểm tra môn Văn cùng lúc với cùng một câu hỏi. Kết quả kiểm tra hai bảng phân bố tần suất như sau:

Kết quả thi môn văn lớp 10C

Kết quả thi môn văn lớp 10D

Quảng cáo

a) Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của một bảng phân phối tần suất cho trước.

b) Lớp nào có điểm kiểm tra tiếng Anh đồng đều hơn?

phần thưởng: a) Điểm trung bình cộng bài kiểm tra môn văn của hai lớp 10C và 10D là

Phương sai điểm kiểm tra môn văn của hai lớp như sau:

Sx2 = 1,2875

hướng Tây2 = 0,7875.

Độ lệch chuẩn thứ tự làx 1.1347họ ≈ 0,8874.

b) Nhìn vào số liệu cụ thể, có thể thấy điểm trung bình bài thi 10C và 10D của khối 2 là như nhau (đều bằng 7,25). Nhưng phương sai của điểm kiểm tra ở mức 10D nhỏ hơn phương sai tương ứng ở mức 10C.Điều này chứng tỏ điểm thi môn văn của lớp 10D tương đối đồng đều


Bài 3. Đưa ra hai bảng phân phối tần số phân cấp

Trọng lượng cá tra nhóm 1

Chất lượng của nhóm cá da trơn thứ hai

a) Tính trung bình cộng của bảng phân bố tần số ghép kênh đã cho.

b) Tính phương sai của một bảng phân bố tần suất theo thứ bậc đã cho.

c) Nhóm cá nào có trọng lượng đồng đều hơn?

Giải: a) Trung bình cộng
– Nhóm đầu tiên

– Nhóm thứ hai

b) Phương sai
– Nhóm đầu tiên

c) So sánh các phương sai ta thấy S2người đầu tiên < ý chí22 Nên chất lượng lứa đầu đồng đều hơn

Related Posts