Mới 2023: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 bài tập trắc nghiệm Đại số 10: trả lời và Giải câu 7 trang 130; Bài 8, 9, 10, 11 trang 131 SGK Đại số 10

7. Tiền thưởng của người quản lý công ty và nhân viên theo bảng phân bổ tần suất (triệu đồng)

Dạng của một bảng phân bố tần số đã cho là
A. Số 2
B. Số 6
C. Số 3
D. Số 5

Chọn đáp án C. Vì số 3 có tần suất xuất hiện lớn nhất là 15


số 8. Cho bảng phân bố tần số tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

Quảng cáo


Trung vị của một bảng phân phối tần số nhất định là
A. 18 tuổi
B. 20 tuổi
C. 19 tuổi
D. 21 tuổi

Câu trả lời chính xác: loại bỏ . Vì số trung vị là 20


9. Cho dãy số: 21, 23, 24, 25, 22, 20.
Giá trị trung bình của thống kê đã cho là
A.23,5 B.22

C.22,5 D.14

Câu trả lời chính xác . 22,5

Trung bình:


mười. Đối với thống kê chuỗi: 1,2,3,4,5,6,7
Phương sai của một thống kê nhất định là
A.1 B.2
C.3 D.4

Đáp án đúng D.4


11. Ba nhóm học sinh lần lượt là 10, 15 và 25 học sinh. Khối lượng cơ thể trung bình của từng nhóm là: 50kg, 38kg, 40kg. Chất lượng trung bình của học sinh ở cả ba tổ là:
A. 41,4kg
B. 42,4kg
C.26kg
đường kính 37 kg

Câu trả lời đúng: A

Related Posts