Cập nhật 2023: Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vn gửi tới các bạn bài viết Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Hậu cung điện Thánh tại chùa Bối Khê là một tòa nhà có mặt bằng gần vuông, kích thước 5,58m × 5,55m (hai cạnh chênh nhau có thể do bộ khung xô lệch qua thời gian). Tòa Hậu Cung này là một ví dụ hiếm hoi về hình thức kiến trúc đấu củng tại Việt Nam, với niên đại khởi dựng từ thời Trần hơn 600 năm lịch sử.

Dưới đây là hình ảnh Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội:

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Tòa hậu cung điện Thánh chùa Bối Khê ở Tam Hưng, Thanh Oai

Related Posts