Cập nhật 2023: Quan viên – chức sắc làng Nam Dư năm 1915

thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vn gửi tới các bạn bài viết Quan viên – chức sắc làng Nam Dư năm 1915. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Quan viên – chức sắc gồm hai hội đồng, hội đồng kỳ mục đứng đầu là Tiên chỉ, hội đồng lý dịch đứng đầu là Lý trưởng. Trong đó, hội đồng kỳ mục gồm các quan lại, chức dịch về hưu, đóng vai trò làm ban cố vấn cho Hội đồng lý dịch trong việc quản lý làng xã xưa.

Vì làng xã Việt có tính tự trị, khép kín, độc lập như một vương quốc nhỏ; bởi vậy, tầng lớp này cũng được coi như một tiểu triều đình vậy.

Quan viên - chức sắc làng Nam Dư năm 1915

Quan viên - chức sắc làng Nam Dư năm 1915

Quan viên - chức sắc làng Nam Dư năm 1915

Quan viên - chức sắc làng Nam Dư năm 1915

Related Posts