Cập nhật 2023: Xã chí là gì?

thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vn gửi tới các bạn bài viết Xã chí là gì?. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Xã chí là một loại tài liệu quan trọng được lập ra bởi các làng xã từ năm 1932 đến năm 1944. Các tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử và văn hóa của từng làng xã, với nội dung chia thành 11 đề mục cụ thể.

Dưới đây là các đề mục chi tiết:

 1. Bia: Ghi chép về các văn bia, biển gỗ, chuông khánh có văn khắc chữ Hán, bao gồm niên đại và số lượng của từng văn bản.
 2. Thần sắc: Liệt kê các sắc phong và cung cấp thông tin về mỹ tự của Thành hoàng cùng niên đại phong sắc.
 3. Thần tích: Mô tả về các thần tích, ghi rõ về vị Thành hoàng được viết trong thần tích, người viết và niên đại.
 4. Cổ chỉ: Kê khai các văn bản cổ chữ Hán như gia phả, địa bạ, lệnh chỉ có trong làng.
 5. Tục lệ: Liệt kê các văn bản hương ước, tục lệ của làng, bao gồm niên đại của chúng.
 6. Di tích: Vẽ lại sơ đồ các di tích như đình, chùa, đền, miếu, và cung cấp tên di tích, tên từng hạng mục, niên đại xây dựng. Thông tin này rất hữu ích cho việc nghiên cứu lịch sử xây dựng và phục dựng các di tích cổ bị phá hủy.
 7. Tượng và đồ thờ: Ghi chép về các loại đồ thờ tự cổ và tượng cổ tại các di tích.
 8. Lễ hội: Liệt kê các ngày lễ hội lớn trong năm và các hoạt động tín ngưỡng chính trong những ngày này.
 9. Cổ tích: Ghi chép các câu chuyện cổ tích lạ được truyền tụng trong dân gian.
 10. Địa đồ: Vẽ lại bản đồ và địa giới hành chính của làng xã.
 11. Công nghệ, thổ sản: Kê khai các công nghệ và thổ sản truyền thống của địa phương.

Phần cuối của các văn bản Xã chí thường có phần xác thực của Tiên chỉ và Lý trưởng của các làng xã, đảm bảo tính xác thực của các thông tin được cung cấp.

Related Posts