Mới 2023: Sinh vật nào dưới đây sinh sản bằng ngoại bào tử?

Tham khảo ngay Đề kiểm tra Sinh học 10 Phần 3 Chương 2 Giai đoạn 1 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Chất trung gian — điểm tựa cho sự phân hạch của vi khuẩn — đến từ bộ phận nào? …

1. Trắc nghiệm

Đầu tiên. Khi áp dụng nuôi theo mẻ vào thực tế thì nên thu sinh khối vào thời điểm nào để đạt năng suất cao nhất và hạn chế tối đa tạp chất?

A. Đầu pha cân bằng

B. Kết thúc giai đoạn cấp điện

C. Số dư cuối kỳ

D. Suy thoái sớm

2. Phần lớn vi khuẩn sinh sản bằng

A. Phân đôi. B. Nảy mầm.

C. hình thành bào tử. D. Sự phân mảnh.

3. Chất trung gian — điểm tựa cho sự phân hạch của vi khuẩn — đến từ bộ phận nào?

A. Vùng nhân B. Thành tế bào

C. Tế bào chất D. Màng sinh chất

4. Sinh vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử?

A. Vi khuẩn quang dưỡng tím

B. Xạ khuẩn

C. Vi sinh vật biến dưỡng

D. Men bia

Quảng cáo

5. Actinomycetes sinh sản vô tính

A. Bào tử chắc. B. Bào tử bào tử.

C. Nội bào tử. D. Nguyên bào.

6. Nhóm nào sau đây gồm hai vi sinh vật có hình thức sinh sản vô tính giống nhau?

A. Chlorella và rượu rum. Nấm men

B. Men rượu và giun giày

C. Vi khuẩn quang dưỡng tía và xạ khuẩn

D. Tảo mắt và nấm Mucor

2. Văn xuôi

người đầu tiên. Nêu ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sinh trưởng của vi sinh vật?

2. Mô tả các hình thức sinh sản của sinh vật nhân thực?

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Một.nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ các phản ứng sinh hóa trong cơ thể, tăng cường hoặc ức chế sự sinh sản của vi sinh vật. Nhiệt độ cao thường làm biến tính prôtêin và axit nuclêic.

– Theo khả năng chịu nhiệt, vi sinh vật được chia thành bốn nhóm: vi sinh vật ưa lạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nóng và vi sinh vật ưa nóng.

b.Độ ẩm

——”Có nước, có sự sống”, do đó, độ ẩm là một trong những điều kiện tiên quyết để vi sinh vật phân bố.

Nói chung, vi khuẩn là một loại sinh vật cần nhiều nước hơn nấm men và nấm sợi. Vì vậy, có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật bằng cách điều chỉnh độ ẩm của môi trường mà vi sinh vật sống.

c.pH

pH ảnh hưởng đến tính thấm của màng tế bào, quá trình trao đổi chất của tế bào, hoạt động của enzyme, sự hình thành ATP, v.v.

– Theo mức độ thích nghi với giá trị pH của môi trường, vi sinh vật được chia thành 3 loại: vi sinh vật ưa axit, vi sinh vật ưa kiềm và vi sinh vật ưa giá trị pH trung tính.

d.ánh sáng

Ánh sáng là nhu cầu cơ bản của cả sinh vật quang tự dưỡng và quang dị dưỡng. Ngoài ra, ánh sáng còn ảnh hưởng đến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, vận động ánh sáng v.v.

Bức xạ ánh sáng có thể giết chết hoặc ức chế hoạt động của vi sinh vật. Ví dụ, tia Ron có thể ion hóa protein và axit nucleic của vi sinh vật, khiến chúng bị đột biến hoặc bị tiêu diệt.

e. Áp suất thẩm thấu

Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu có thể làm cho chất nguyên sinh bị co lại, ức chế sự phân chia của vi sinh vật hoặc phá hủy tế bào do tác dụng trương nước. Dựa vào cơ chế này, người ta đã ứng dụng vào thực tế để ức chế hoạt động của vi sinh vật. Một ví dụ điển hình là ngâm rau và trái cây trong nước muối để loại bỏ và giảm thiểu số lượng vi khuẩn còn sót lại trên bề mặt của chúng.

2. Về hình thức, quá trình sinh sản của sinh vật nhân chuẩn tương tự như sinh vật nhân sơ (cả hai đều bao gồm phân hạch, nảy chồi hoặc sinh bào tử), nhưng về bản chất, chúng sinh sản hữu tính bên cạnh sinh sản vô tính như sinh vật nhân sơ.

sinh sản bằng bào tử

– Sinh sản vô tính: Nấm mucor (bào tử ngăn), Penicillium (bào tử nhân), nấm sợi (bào tử bọc)…

– Bào tử hữu tính: nấm cuống (bào tử liên kết), nấm sợi (bào tử liên kết),…

Sinh sản nảy chồi: Men rượu,…

Sinh sản phân hạch: men rượu rum, tảo lục, tảo mắt, giun giày…

Related Posts