Khám phá: Chính sách bảo mật thanh toán của YODY

thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vn gửi tới các bạn bài viết Chính sách bảo mật thanh toán của YODY. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Yody luôn coi trọng việc bảo mật thông tin nên ưu tiên áp dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra an toàn nhất.

Trách nhiệm bảo mật thanh toán của Yody

  • Yody luôn coi trọng việc bảo mật thông tin nên chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thanh toán.

  • Hạn chế tối đa và đảm bảo tốt nhất việc người ngoài sử dụng các chương trình, công cụ, biểu mẫu để can thiệp vào hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liệu

  • Các cá nhân, tổ chức can thiệp, phá hoại, xâm nhập dữ liệu hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi và nếu cần thiết sẽ bị truy tố trước pháp luật.

  • Mọi thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia.

mục đích của ứng dụng

  • Hệ thống thanh toán thẻ tín dụng đã được mở Website: yody.vn hoặc ứng dụngYODY Bảo lãnh được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn bảo đảm thanh toán do ngân hàng quy định.

  • Ngoài ra, thpt-nguyenvancu-brvt.edu.vncòn có những tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin thanh toán của khách hàng.

Quy định giao dịch thanh toán thẻ nội địa

Yody đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán, bao gồm:

  • Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bởi giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin do khách hàng cung cấp trong quá trình giao dịch.

  • Hệ thống thanh toán tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật thông tin của Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI (

  • Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các nguyên tắc, quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng.

Related Posts