Cập nhật 2023: [Chính Thức] Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2023

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết [Chính Thức] Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2023.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học đối với một số trường đại học ngay sau khi các trường công bố mức điểm chuẩn. Bài viết dưới đây, Mua Bán sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ những thông tin về mức điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, mời bạn cùng theo dõi để tìm hiểu thêm thông tin!

điểm chuẩn học viện ngân hàng
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 mới nhất – Điểm trúng tuyển 2023

1. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 chính thức

Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn năm học 2023 -2024 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn Học viên dao động trong khoảng từ 24,5 – 26,5. Trong đó, ngành Luật kinh tế có số điểm cao nhất là 26,5. Cụ thể như sau:

1.1 Đối với chương trình đào tạo hệ chuẩn

Điểm chuẩn Hoc viên Ngân hàng 2023 dành cho chương trình đào tạo hệ chuẩn
Điểm chuẩn Hoc viên Ngân hàng 2023 dành cho chương trình đào tạo hệ chuẩn

1.2 Đối với chương trình đào tạo Chất lượng cao (CLC)

Đối với chương trình đào tạo Chất lượng cao (CLC)
Đối với chương trình đào tạo Chất lượng cao (CLC)

1.3 Đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế
Đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Nguồn tham khảo:

2. Điểm chuẩn xét học bạ Học Viện Ngân Hàng 2023

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm xét học bạ

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

BUS01

36

Quản trị kinh doanh CLC

2

Hệ thống thông tin quản lý

MIS01

29.76

 

3

Quản trị kinh doanh

BUS02

29.8

 

4

Ngân hàng

BANK01

37

Ngân hàng CLC; 

5

Kinh doanh quốc tế

IB01

29.8

 

6

Luật

LAW02

29.8

 

7

Luật

LAW01

29.8

 

8

Ngôn ngữ Anh

FL01

29.34

 

9

Kế toán

ACT01

36

Kế toán CLC

10

Kinh tế

ECON01

29.72

 

11

Ngân hàng

BANK02

29.8

 

12

Kế toán

ACT02

29.8

 

13

Tài chính

FIN01

37

Tài chính CLC

14

Quản trị kinh doanh

BUS03

29

Quản trị du lịch; 

15

Ngân hàng

BANK03

29.8

Ngân hàng số*

16

Tài chính

FIN02

29.8

 

17

Tài chính

FIN03

29.8

Công nghệ tài chính*

18

Kế toán

ACT03

26

Kế toán Sunderland

19

Công nghệ thông tin

IT01

29.79

 

20

Quản trị kinh doanh

BUS04

26

Quản trị kinh doanh CityU; 

21

Quản trị kinh doanh

BUS05

27.2

Marketing số Coventry; 

22

Kinh doanh quốc tế

IB02

29.8

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

23

Ngân hàng

BANK04

27.2

Tài chính- Ngân hàng Sunderland; 

24

Ngân hàng

BANK05

26

Ngân hàng và Tài chính QT Coventry

25

Kinh doanh quốc tế

IB03

27.2

Kinh doanh quốc tế Coventry

3. Điểm chuẩn ĐGNL Học Viện Ngân Hàng 2023

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu có điểm xét tuyển đạt từ 19 điểm trở lên – Tương đương với một thí sinh ở Khu vực 3 có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 95 điểm trở lên.

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn ĐGNL

Ghi chú

Ngân hàng

BANK01

19

Ngân hàng CLC

Ngân hàng

BANK02

19

 

Ngân hàng

BANK03

19

Ngân hàng số*

Ngân hàng

BANK04

19

Tài chính- Ngân hàng Sunderland

Ngân hàng

BANK05

19

Ngân hàng và Tài chính QT Coventry

Tài chính

FIN01

19

Tài chính CLC

Tài chính

FIN02

19

 

Tài chính

FIN03

19

Công nghệ tài chính*

Kế toán

ACT01

19

Kế toán CLC

Kế toán

ACT02

19

 

Kế toán

ACT03

19

Kế toán Sunderland; 

Quản trị kinh doanh

BUS01

19

Quản trị kinh doanh CLC ; 

Quản trị kinh doanh

BUS02

19

 

Quản trị kinh doanh

BUS03

19

Quản trị du lịch*

Quản trị kinh doanh

BUS04

19

Quản trị kinh doanh CityU

Quản trị kinh doanh

BUS05

19

Marketing số Coventry

Kinh doanh quốc tế

IB01

19

 

Kinh doanh quốc tế

IB02

19

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*; 

Kinh doanh quốc tế

IB03

19

Kinh doanh quốc tế Coventry

Ngôn ngữ Anh

FL01

19

 

Luật

LAW01

19

 

Luật

LAW02

19

 

Kinh tế

ECON01

19

 

Hệ thống thông tin quản lý

MIS01

19

 

Công nghệ thông tin

IT01

19

 

4. Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng 2022

Bên cạnh việc tham khảo điểm chuẩn học viên ngân hàng 2023, các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm trước để so sánh:

STT

Mã xét tuyển

Tên chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển 2022

1

BANK01

Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao)

25.8

2

BANK02

Ngân hàng

25.8

3

BANK03

Ngân hàng số*

x

4

BANK04

Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng)

x

5

BANK05

Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng)

x

6

FIN01

Tài chính (Chương trình Chất lượng cao)

26.1

7

FIN02

Tài chính

26.1

8

FIN03

Công nghệ tài chính*

x

9

ACT01

Kế toán (Chương trình Chất lượng cao)

25.8

10

ACT02

Kế toán

25.8

11

ACT03

Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng)

24

12

BUS01

Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao)

26

13

BUS02

Quản trị kinh doanh

26

14

BUS03

Quản trị du lịch*

x

15

BUS04

Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng)

24

16

BUS05

Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng)

x

17

IB01

Kinh doanh quốc tế

26.5

18

IB02

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*

x

19

IB03

Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng)

x

20

FL01

Ngôn ngữ Anh

26

21

LAW01

Luật kinh tế

25.8

22

LAW02

Luật kinh tế

28.05

23

ECON01

Kinh tế

26

24

MIS01

Hệ thống thông tin quản lý

26.35

25

IT01

Công nghệ thông tin

26.2

(*) Các chương trình đào tạo mới

5. Điềm sàn Học Viện Ngân Hàng 2023

Tuy nhiên, Học viện Ngân hàng đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2023 tại Trụ sở Học viện. Cụ thể mức điểm sàn (đã bao gồm điểm ưu tiên) như sau:

 1. Đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 30: 20.0 điểm.
 2. Đối với các chương trình đào tạo tính điểm xét tuyển trên thang điểm 40: 26.0 điểm

Tham khảo cụ thể mức điểm sàn phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2023 đối với từng ngành học tại bảng sau:

Mã xét tuyển Tên chương trình đào tạo Chỉ tiêu 2023 Tổ hợp xét tuyển 2023 (Điểm sàn)
BANK01 Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) 150

A00, A01, D01, D07

26.0
BANK02 Ngân hàng 300

A00, A01, D01, D07

20.0
BANK03 Ngân hàng số* 50

A00, A01, D01, D07

20.0
BANK04

Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng)

100

A00, A01, D01, D07

20.0
BANK05 Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) 30

A00, A01, D01, D07

20.0
FIN01 Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) 250

A00, A01, D01, D07

26.0
FIN02 Tài chính 250

A00, A01, D01, D07

20.0
FIN03 Công nghệ tài chính* 50

A00, A01, D01, D07

20.0
ACT01 Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) 150

A00, A01, D01, D07

26.0
ACT02 Kế toán 270

A00, A01, D01, D07

20.0
ACT03 Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) 100

A00, A01, D01, D07

20.0
BUS01 Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) 150

A00, A01, D01, D07

26.0
BUS02 Quản trị kinh doanh 140

A00, A01, D01, D07

20.0
BUS03 Quản trị du lịch* 50

A01, D01, D07, D09

20.0
BUS04 Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) 150

A00, A01, D01, D07

20.0
BUS05 Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) 30

A00, A01, D01, D07

20.0
IB01 Kinh doanh quốc tế 250

A01, D01, D07, D09

20.0
IB02 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* 60

A01, D01, D07, D09

20.0
IB03 Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) 30

A00, A01, D01, D07

20.0
FL01 Ngôn ngữ Anh 150

A01, D01, D07, D09

20.0
LAW01 Luật kinh tế 80

A00, A01, D01, D07

20.0
LAW02 Luật kinh tế 140

C00, C03, D14, D15

20.0
ECON01 Kinh tế 150

A01, D01, D07, D09

20.0
MIS01 Hệ thống thông tin quản lý 120

A00, A01, D01, D07

20.0
IT01 Công nghệ thông tin 100

A00, A01, D01, D07

20.0

(*) Các chương trình đào tạo mới

Lưu ý: Chỉ tiêu 2023 bao gồm chỉ tiêu xét tuyển của ngành/chương trình đào tạo theo cả 5 phương thức.

Nguyên tắc xét tuyển: Dựa vào điểm xét tuyển của thí sinh, ưu tiên xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Cách tính điểm xét tuyển:

– Chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó môn Toán được nhân đôi điểm, công thức tính điểm cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

– Chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, công thức tính điểm cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ M1, M2, M3: là điểm thi THPTQG 2023 của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. Quy ước M1 là môn Toán đối với các tổ hợp có môn Toán.

+ Điểm ưu tiên: bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Cập nhật cách tính điểm đại học, tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 từ bộ GD và ĐT

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về mức điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023. Hi vọng bài viết đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết đến bạn nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong việc tra cứu và theo dõi mức điểm chuẩn của trường. Để tìm đọc thêm nhiều bài viết hữu ích khác về chủ đề học tập, việc làm,… hãy truy cập ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn ngay hôm nay!

Tham khảo các tin đăng về việc làm tại ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn

Việc làm phù hợp mọi lứa tuổi, cần người đi làm ngay

1

 • Hôm nay
 • Quận 12, TP.HCM
VIỆC LÀM HỆ THỐNG SIÊU THỊ THỦ ĐỨC VÀ QUẬN 9 CẦN BỔ SUNG NHÂN SỰ

3

 • Hôm nay
 • TP. Thủ Đức – Quận 9, TP.HCM
 VIỆC LÀM KHU VỰC THỦ ĐỨC _ TPHCM

1

 • Hôm nay
 • TP. Thủ Đức – Quận 9, TP.HCM
Việc làm quận bình thạnh cần tuyển gấp 15 nhân viên

1

 • Hôm nay
 • Quận Bình Thạnh, TP.HCM
VIỆC LÀM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG GÒ VẤP - TP.HCM CẦN TUYỂN

2

 • Hôm nay
 • Quận Gò Vấp, TP.HCM
CẦN TUYỂN GẤP 90 NHÂN SỰ LĐPT LÀM VIỆC TẠI CHUỖI SIÊU THỊ CUỐI NĂM

2

 • Hôm nay
 • Quận 8, TP.HCM
CỬA HÀNG TIỆN LỢI TUYỂN DỤNG LĐPT

0

 • Hôm nay
 • Quận Bình Tân, TP.HCM
🔥LÀM LIỀN🔥 Cần thêm 2 bạn làm parttime/fulltime ở Bình Thạnh

1

 • Hôm nay
 • Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Siêu thị bách hoá tuyển dụng nhân viên đi làm ngay

1

 • Hôm nay
 • Quận Tân Phú, TP.HCM
TUYỂN GẤP 120 NHÂN SỰ LĐPT LÀM VIỆC TẠI CỬA HÀNG CUỐI NĂM 2023

3

 • Hôm nay
 • Quận 7, TP.HCM
Đang Cần Gấp 7 Nhân Viên Đi Làm Từ 9h-16h(Ưu Tiên Mẹ Bỉm Sữa)

5

 • Hôm nay
 • Quận Tân Phú, TP.HCM
CẦN SINH VIÊN XOAY CA BÁN NƯỚC

1

 • Hôm nay
 • Quận 10, TP.HCM
VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN TPHCM - VIỆC LÀM TÂN BÌNH

2

 • Hôm nay
 • Quận Tân Bình, TP.HCM
Tuyển 20 cộng tác viên tận dụng thời gian rảnh dẫn khách xem nhà

1

 • Hôm nay
 • Quận Tân Bình, TP.HCM
Tuyển Việc Làm Bán Thời Gian Ưu Tiên Chị Nội Trợ , Đón Con

5

 • Hôm nay
 • Quận Tân Phú, TP.HCM
Mới Khai Trương Quầy Hàng Cần Bổ Sung Thêm Nhân Viên

3

 • Hôm nay
 • Quận 7, TP.HCM
CỤM RẠP BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SOÁT VÉ, KIỂM VÉ

1

 • Hôm nay
 • Thành phố Dĩ An, Bình Dương
Partime | Fulltime anh đang tuyển nhân viên bán cafe

1

 • Hôm nay
 • Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Việc làm bán thời gian phù hợp mọi lứa tuổi

1

 • Hôm nay
 • TP. Thủ Đức – Quận Thủ Đức, TP.HCM
Cần tuyển 2 bạn nam nữ bán cafe tại quầy

1

 • Hôm nay
 • Quận 8, TP.HCM

Xem thêm:

Related Posts