Toán lớp 1

Toán lớp 1: Bài tập ôn hè 2023 môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Bài tập ôn hè 2023 môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2.

Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 1 lên 2 bao gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, Giúp các em nắm chắc kiến ​​thức tiếng Anh lớp 1, ôn tập tốt, tránh quên kiến ​​thức trong kỳ nghỉ hè 2023.

Bài tập nối từ điền vào chỗ trống, đặt câu theo câu, nối từ, chọn đáp án đúng… Để các em nắm chắc kiến ​​thức, tự tin hơn khi bước vào lớp 2 năm học 2023-2024. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm vở luyện hè Tiếng Việt lớp 1 đến lớp 2, mời tải về miễn phí:

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Ôn tập hè lớp 1

ví dụ 1: điền các chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ

Bài tập hè lớp 1 đến lớp 2 - Môn tiếng Anh

Ví dụ 2: Viết câu theo mẫu: This is my…..

Bài tập hè lớp 1 đến lớp 2 - Môn tiếng Anh

Bài tập hè lớp 1 đến lớp 2 - Môn tiếng Anh

Ví dụ 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B

MỘT

loại bỏ

1. Bạn tên gì?

Một.đó là một con cá

2. Tạm biệt, Hannah

b. Tôi tám tuổi

3. Cái gì đây?

c.Vâng cô ấy là

4. Nó có phải là một cây bút không?

D. Tạm biệt Biki.

5. Bạn bao nhiêu tuổi?

e. Tên tôi là Peter

6. Cô ấy có phải là bác sĩ không?

f.không, không phải

Ví dụ 4: chọn câu trả lời đúng

1. Cái gì là…? Nó là một con voi.

Một.Nó

b.hehe

c.họ

2. Cô ấy… một đầu bếp

Một.Đúng

b.là

c.Đúng

3. Là…………. Sách?

Một.một

ba

c.cái này

4. Nó có phải là bạch tuộc không?Đúng

Một.Ở đó

b. cái này

c.Nó

5. Đây là……………..

Một.quả táo

b.dưa hấu

c.quả lê

6. …là bác sĩ tại bệnh viện Bãi Mai

Một.TÔI

b.họ

c.Anh ta

7. Bạn… khỏe không?Tôi tám… già

Một.cũ

b.Ø

c.Năm

8. …có phải là cự đà không? Đúng.

Một.Đúng

b.là

c.Đúng

9. Chúng là gì? họ đang….

Một.bút chì

b.bút

c.chuông

10. …tên Ngọc

Một.cô ấy

b.hehe

c.cô ấy

Ví dụ 5: Viết câu theo mẫu: It is a/an…………………

Bài tập hè lớp 1 đến lớp 2 - Môn tiếng Anh

Bài tập hè lớp 1 đến lớp 2 - Môn tiếng Anh

Ví dụ 6: Viết câu theo mẫu: she is/he ​​is a/a

Ví dụ 6

…………

>> Tài liệu vẫn đang được sản xuất, vui lòng tải về để xem nội dung chi tiết.

Related Posts

Toán lớp 1: Tổng hợp 272 bài ôn tập Toán lớp 1

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Tổng hợp 272 bài ôn tập Toán lớp 1. 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 giúp các em học sinh làm…

Toán lớp 1: Vở tập viết chữ cái tiếng Anh

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Vở tập viết chữ cái tiếng Anh. Vở tập viết 26 bảng chữ cái tiếng Anh tổng cộng 111 trang giúp bé luyện viết…

Toán lớp 1: Phiếu ôn tập hè 2023 lớp 1 lên lớp 2

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Phiếu ôn tập hè 2023 lớp 1 lên lớp 2. Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 Bài ôn tập hè môn…

Toán lớp 1: Bài tập ôn hè 2023 lớp 1 lên lớp 2

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Bài tập ôn hè 2023 lớp 1 lên lớp 2. Tổng hợp ôn tập hè môn toán và tiếng việt lớp 1 đến lớp…

Toán lớp 1: Bộ phiếu bài tập ôn hè 2023 môn tiếng Việt lớp 1

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Bộ phiếu bài tập ôn hè 2023 môn tiếng Việt lớp 1. Bộ đề học hè Tiếng Việt lớp 1 đến lớp 2 theo…

Toán lớp 1: Bài tập ôn hè 2023 từ lớp 1 → lớp 5

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới Bài Bài tập ôn hè 2023 từ lớp 1 → lớp 5. Bộ bài tập ôn hè cấp Tiểu học năm 2023 giúp các em…