th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn

PTHH: K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl . Phản ứng K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓) | K2SO4 ra KCl thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có kết tủa trắng.

3. Điều kiện phản ứng

– điều kiện thường.

4. Cách thực hiện phản ứng

– nhỏ dung dịch K2SO4 vào ống nghiệm chứa BaCl2

5. Bạn có biết

– Các dung dịch muối của bari và Ba(OH)2 cũng phản ứng với K2SO4 tạo kết tủa.

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhỏ từ từ một vài giọt K2SO4 vào ống nghiệm có chứa 1ml BaCl2 thu được kết tủa có màu

A. trắng.   

B. đen.   

C. vàng.   

D. nâu đỏ.

Hướng dẫn giải

K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

BaSO4(↓) trắng

Đáp án A.

Ví dụ 2: Chất nào sau đây không thể phản ứng với K2SO4?

A. (CH3COO)2 Ba.   

B. BaCl2.   

C. Ba(NO3)2.   

D. BaCO3.

Hướng dẫn giải

BaCO3 không phản ứng với K2SO4.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Khối lượng kết tủa thu được khi cho K2SO4 phản ứng vừa đủ với 100ml BaCl2 0,1M là

A. 2,33g.   

B. 1,88g.   

C.1,44g.   

D. 2,00g

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Exit mobile version