th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn

PTHH: CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O

Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Hóa học có đáp án (phần 1) hay nhất được biên soạn và chọn lọc giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Hóa học.

Cân bằng phương trình hoá học sau: CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O

Câu 6: Cân bằng phương trình hoá học sau:

CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O

Lời giải: 

Bước 1: Cân bằng C

Vế trái có n nguyên tử C, vế phải có 1 nguyên tử C nên thêm n vào CO2 và 1 vào CnH2n-2 (thường số 1 ta sẽ không ghi để cho đỡ phức tạp).

CnH2n-2 + O2 nCO2 + H2O

Bước 2: Cân bằng H

Vế trái có (2n – 2) nguyên tử H, vế phải có 2 nguyên tử H nên thêm (n – 1) vào H2O

CnH2n-2 + O2 nCO2 + (n – 1)H2O

Bước 3: Tổng số O bên vế phải là 2.n trong CO2 và (n – 1) trong H2O, tức bằng 

(2.n + n – 1) = (3n – 1) nguyên tử O. Vế trái có 2 nguyên tử O, thêm vào O2

.

Exit mobile version