th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn

PTHH: Cho phân ứng hóa học sau: H2O2 → H2O + O2

Với Giải SBT Hóa 10 trang 56 trong Bài 19: Tốc độ phản ứng Sách bài tập Hóa lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Hóa 10 trang 56.

Cho phân ứng hóa học sau: H2O2 → H2O + O2

Bài 19.17 trang 56 SBT Hóa học 10: Cho phân ứng hóa học sau:

H2O2 → H2O + O2

Biết rằng tốc độ của phản ứng này tuân theo biểu thức của định luật tác dụng khối lượng.

a) Hãy viết biểu thực tốc độ phản ứng.

b) Tốc độ phản ứng tức thời tăng dần hay giảm dần theo thời gian.

Phương pháp giải:

Dựa vào biểu thức tốc độ tức thời của phản ứng

aA + bB → cC + dD là v=k.CAa.CBb

Lời giải:

a) Biểu thức tốc độ phản ứng: v=k.CH2O2

b) Theo thời gian, nồng độ H2O2 giảm dần → tốc độ phản ứng giảm dần

 

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 19.1 trang 53 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau: H2 + Cl2 -> 2HCl…

Bài 19.2 trang 53 SBT Hóa học 10: Trong dung dịch phản ứng thuỷ phân ethyl acetate (CH3COOC2H5) có xúc tác acid vô cơ xảy ra như sau:…

Bài 19.3 trang 53 SBT Hóa học 10: Sục khí CO2 vào bình chứa dung dịch Na2CO3…

Bài 19.4 trang 54 SBT Hóa học 10: Cho các phản ứng hoá học sau:…

Bài 19.5 trang 54 SBT Hóa học 10: Cho bột Fe vào dung dịch HCl loãng. Sau đó đun nóng hỗn hợp này. Phát biểu nào sau đây không đúng?…

Bài 19.6 trang 54 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pha khí sau:…

Bài 19.7 trang 54 SBT Hóa học 10: Cho bột magnesium vào nước, phản ứng xảy ra rất chậm…

Bài 19.8 trang 54 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng hóa học sau:…

Bài 19.9 trang 54 SBT Hóa học 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về xúc tác?…

Bài 19.10 trang 55 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng thuỷ phân tinh bột có xúc tác là HCl…

Bài 19.11 trang 55 SBT Hóa học 10: Cho các phản ứng hoá học sau:…

Bài 19.12 trang 55 SBT Hóa học 10: Thả 1 mảnh magnesium có khối lượng 0,1 g vào dung dịch HCl loãng…

Bài 19.13 trang 55 SBT Hóa học 10: Trong một thí nghiệm, người ta đo được tốc độ trung bình của phản ứng của zinc (dạng bột) với dung dịch H2SO4 loãng…

Bài 19.14 trang 55 SBT Hóa học 10: Xét phản ứng: 3O2 → 2O3…

Bài 19.15 trang 55 SBT Hóa học 10: Cho các phản ứng hoá học sau:…

Bài 19.16 trang 56 SBT Hóa học 10: Thực hiện hai thí nghiệm của cùng một lượng CaCO3 với dung dịch HCl (dư) có nồng độ khác nhau…

Bài 19.18 trang 56 SBT Hóa học 10: Cách nào sau đây sẽ làm củ khoai tây chín nhanh nhất?…

Bài 19.19 trang 56 SBT Hóa học 10: Các nhà khảo cổ thường tìm được xác các loài động thực vật thời tiền sử nguyên vẹn trong băng…

Bài 19.20 trang 56 SBT Hóa học 10: NOCl là chất khí độc, sinh ra do sự phân huỷ nước cường toan (hỗn hợp HNO3 và HCl có tỉ lệ mol 1 : 3)…

Bài 19.21 trang 56 SBT Hóa học 10: Khi thắng đường để làm caramen hoặc nước hàng, ta thường dùng đường kính chứ không dùng đường phèn…

Bài 19.22 trang 57 SBT Hóa học 10: Khi dùng MnO2 làm xúc tác trong phản ứng phân huỷ H2O2, tại sao ta cần dùng MnO2 ở dạng bột…

Bài 19.23 trang 57 SBT Hóa học 10: Trong công nghiệp, vôi sống được sản xuất bằng cách nung đá vôi…

Bài 19.24 trang 57 SBT Hóa học 10: Trong quá trình tổng hợp nitric acid, có giai đoạn đốt cháy NH3 bằng O2 có xúc tác…

Bài 19.25 trang 57 SBT Hóa học 10: Thực hiện phản ứng sau: CaCO3 + 2HCl → CaCl + CO2 + H2O…

Bài 19.26 trang 58 SBT Hóa học 10: Thực hiện phản ứng sau:…

Bài 19.27 trang 58 SBT Hóa học 10: Đề bài: Xét phản ứng sau:…

Bài 19.28 trang 59 SBT Hóa học 10: Hãy đề xuất một phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu tốc độ các phản ứng sau đây…

Bài 19.29 trang 59 SBT Hóa học 10: Thực hiện phản ứng 2ICl + H2 → I2 + 2HCl…

Bài 19.30 trang 59 SBT Hóa học 10: Phosgen (COCl2) là một chất độc hoá học được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất…

Bài 19.31 trang 60 SBT Hóa học 10: Cho phản ứng hoá học sau:…

Bài 19.32 trang 60 SBT Hóa học 10: Khi nhiệt độ phòng là 25 °C, cho 10 g đá vôi (dạng viên) vào cốc đựng 100 g dung dịch HCl loãng…

Bài 19.33 trang 60 SBT Hóa học 10: Có hai miếng iron có kích thước giống hệt nhau, một miếng là khối iron đặc (A)…

Bài 19.34 trang 61 SBT Hóa học 10: Xúc tác có hiệu quả cao là xúc tác làm tăng nhanh tốc độ phản ứng…

Bài 19.35 trang 61 SBT Hóa học 10: Khí oxygen và hydrogen có thể cùng tồn tại trong một bình kín ở điều kiện bình thường mà không nguy hiểm…

Exit mobile version