Mới 2023: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 7-10 dòng về tình yêu thiên nhiên

Phân tích vẻ đẹp của mùa hè thể hiện trong đoạn trích coi chừng… Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 trường THPT Nguyễn Hui năm 2019

đề tài

i/đọc hiểu

“Mưa phủ bụi mềm bến vắng,
Thuyền lười nằm dưới sông;
Cửa hàng tranh đứng lặng lẽ
Chòm hoa tím bên cạnh đang rơi lả tả. “

(Chiều xuân – Ưng Thủ)

Câu hỏi một: Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ này?

chương 2: Tìm từ láy trong bài thơ.

Câu 3: Chỉ ra và giải thích tác dụng của phép tu từ được sử dụng ở vế thứ hai và thứ ba của đoạn?

Quảng cáo

Câu 4: Qua đoạn văn trên, em thấy điều gì trong lòng tác giả?

II/Tập làm văn (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Dựa vào những đoạn thơ trong phần đọc hiểu, viết một bài văn khoảng 7-10 dòng nói về tình yêu thiên nhiên.

Câu 2: (5 điểm) Những câu thơ sau thể hiện sự phân tích về vẻ đẹp của mùa hè:

Rồi bình yên trong thời học sinh

Bóp và mở tán

thạch lựu vẫn phun thức ăn màu đỏ

Quả hồng đã thơm rồi.”

(Trích Bảo Tôn Quốc – Bài 43 – sgk 10 tr118)

Related Posts