Mới 2023: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5-7 câu) nêu suy nghĩ của anh chị về tình thương con người?

Hãy viết một bài văn ngắn (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương con người? …Văn học lớp 10 trường THPT Pekkan Đề kiểm tra học kì 1

đề tài

Câu 1: Đọc – Hiểu (3 điểm)

Đọc bài thơ Cầu Thanh kí của Nguyễn Du và trả lời các câu hỏi sau:

Khung cảnh Hồ Tây đã biến thành đồi trọc,

Thổn thức bên những mảnh giấy vụn.

Dù Chúa vẫn ghét, Ngài vẫn ghét,

Văn chương không có mệnh đốt vua.

Quảng cáo

Trời tiếc hỏi,

Khách tự đánh giá.

Tôi không biết hơn ba trăm năm,

Ai trong đời sẽ khóc vì Nu?

1. Xác định thể loại và chủ đề của bài thơ?

2. Đứng trước cuộc đời bài thơ này là tiếng lòng của nhà thơ nào?

3. Em hiểu nhan đề bài thơ này như thế nào?

4. Từ bài thơ này, hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về tình người?

Mục hai. Viết (7 điểm)

Nguyễn Đại tài tả cảnh và nghĩ người thân trong bài “Cảnh ngày hè”:

Rồi bình yên trong thời sinh viên,
Bóp và bóp của tán.
Thạch lựu còn đỏ,
Hồng lâu tàn đã mất hương thơm.
chợ cá làng chài,
Đạt doi thả ve sầu trên lầu tổng thống.
Có lẽ nhặt pipa tạm thời,
Người dân đủ giàu để yêu cầu chỉ đạo.

(SGK Ngữ văn 10, Tập 1, Nxb. Hà Nội, 2006)

Related Posts