Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Lời giải Ôn tập chương 5 Đại số 10: trả lời và Giải 1 trang 128; bài 2, 3, 4, tr 129; bài 5,6 trang 130 .

Bài 1. các bước được chỉ định
a) Lập bảng phân bố tần số của lớp
b) Lập bảng phân bố tần số của lớp

hướng dẫn:

a) Lập bảng phân bố tần suất theo thứ bậc
Bước 1: Phân loại các bảng thống kê rời rạc
Bước 2: Nhập số liệu thống kê của từng loại vào cột “Tần suất”
Bước 3: Tính tỷ lệ (phần trăm) tần suất chia cho tổng thống kê của từng loại và ghi kết quả vào cột “Tần suất”
b) Lập bảng phân bố tần số của lớp
Chỉ cần làm theo các bước 1 và 2 ở trên


Bài 2. Giải thích cách tính giá trị trung bình, trung vị, chế độ, phương sai và độ lệch chuẩn

a) Trung bình

i) Bảng phân phối rời rạc

b) Trung vị
i) Bước 1: Sắp xếp thống kê thành dãy không giảm
ii) Bước 2: Số ở giữa của dãy số này là trung vị: Tôi (nếu dãy số này có 2 số ở giữa thì trung vị là trung bình cộng của 2 số ở giữa này)
c) Mode: giá trị có tần suất xuất hiện cao nhất
d) Phương sai:
Bước 1: Tìm giá trị trung bình của x
Bước 2: Bình phương độ lệch cho từng chỉ số: (xi – x)2
Bước 3: Tìm trung bình cộng của: (xi – x)² ni
Kết quả là S(phương sai)
e) Độ lệch chuẩn
Bước 1: Tính phương sai:
Bước 2: Căn bậc hai của S: S = S²
Đây là độ lệch chuẩn


Bài 3 trang 129. Kết quả điều tra số con/hộ của 59 hộ trong khu dân cư được thể hiện trong bảng dưới đây

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nhận xét về số con của 59 gia đình điều tra
c) Tính giá trị trung bình, trung vị và mốt của một thống kê đã cho

Giải pháp: a) Bảng tần số và tần số rời rạc

Quảng cáo

b) Có nhiều gia đình có từ 1 đến 2 con chiếm 12%.
c) Số lượng bình quân:

Mo thời trang = 2


Bài 4. Dựa vào số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau
Trọng lượng cá nhóm 1 (g)

Trọng lượng của nhóm cá thứ hai (gam)

a) Lập bảng phân bố tần số và bảng thứ bậc tần số theo nhóm cá thứ 1, các loại là
[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)
b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần số phân cấp được tạo trong bài toán a) bằng cách vẽ biểu đồ tần số dưới dạng biểu đồ tần số và đường cong tần số.
d) Mô tả bảng phân bố tần số của lớp được tạo bởi bài toán b bằng cách vẽ biểu đồ tần số dưới dạng biểu đồ tần số và đường cong tần số.
e) Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân phối đã chuẩn bị
Từ đó xét nhóm cá nào có trọng lượng đồng đều hơn

hướng dẫn: MỘT)

b)

c) Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh trọng lượng cá nhóm 1
– đường cong tần số

Nhóm đầu tiên của đường cong tần số trọng lượng cá

d) Biểu đồ


– Biểu đồ khối lượng cá nhóm 2

Đường cong tần số:


– Nhóm thứ hai của đường cong tần số khối lượng cá

e) Xét bảng phân phối ở bài toán a
Trung bình

Từ đó ta thấy khối lượng của nhóm cá thứ 2 đều hơn


Bài 5. Cho dãy số liệu thống kê tiền lương hàng năm của cán bộ quản lý và nhân viên công ty (đơn vị: nghìn đồng)

Tìm mức lương trung bình của giám đốc điều hành và nhân viên của công ty, tức là mức trung bình cho các số liệu thống kê đã cho.
Nói ý nghĩa của trung vị

phần thưởng: Lương bình quân của cán bộ quản lý công ty và nhân viên:


Bài 6 trang 130. Tiến hành thăm dò ý kiến ​​khách hàng về các mẫu sản phẩm mới 1, 2, 3, 4, 5 do một nhà máy nào đó sản xuất.Sau đây là bảng phân bố tần suất dựa trên độ tin cậy của các mẫu trên
a) Tìm mode của bảng phân bố tần số đã cho
b) Khi sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu mã nào?

Giải: a) Cho dạng của bảng phân phối: Mo = 1
b) Khi sản xuất, nhà máy nên ưu tiên Model 1

Related Posts