Cập nhật 2023: Xem Ngày đẹp Tháng 11 Năm 2023 Theo Lịch Vạn Niên Chuẩn Nhất

Ngày đẹp tháng 11 là những ngày nào khi bạn đang có nhu cầu tìm ngày đẹp để tiến hành làm những việc lớn rất quan trọng. Việc chọn ngày đẹp, tránh ngày xấu trong phong thủy sẽ giúp bạn tiến hành mọi việc thuận lợi hơn, may mắn hơn. Hãy cùng Mua Bán xem ngày đẹp tháng 11 của năm 2023 được chia sẻ ngay dưới đây.

Ngày đẹp tháng 11
Ngày đẹp tháng 11

1. Những ngày đẹp tháng 11 năm 2023

Tháng 11 năm 2023 có tổng cộng là 30 ngày, trong đó có 15 ngày được đánh giá là ngày đẹp. Nếu bạn đang cần tìm kiếm những ngày đẹp trong tháng 11 của năm, bạn hãy tham khảo ngay bảng danh sách ngày đẹp tháng 11 dưới đây:

Ngày đẹp tháng 11 năm 2023
Ngày đẹp (Dương lịch) Chú thích
01/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 4, ngày 18/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Ngọc Đường)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Bích – Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng đạo: 1h-2h50p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn), 11h – 12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
04/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 7, ngày 21/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Tư Mệnh)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Bính Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Vị – Trực: Định
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất)
06/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 2, ngày 23/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Thanh Long)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Tất – Trực: Phá
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 7h-8h59p (Thìn), 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu); 21h-22h59p (Hợi)
07/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 3, ngày 24/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Minh Đường)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Chủy – Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng đạo: 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất), 21h-22h59p (Hợi)
10/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 6, ngày 27/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Kim Quỹ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Khai
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất)
11/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 7, ngày 28/9 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Bảo Quang)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Quý Dậu , tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Liễu – Trực: Bế
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 17h-18h59 (Dậu)
13/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 2, ngày 01/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Bảo Quang)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Ất Hợi, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng đạo: 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
15/3
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 4, ngày 03/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Ngọc Đường)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Chẩn – Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
18/6
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 7, ngày 06/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Tư Mệnh)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Canh Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Đê – Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu); 21h-22h59p (Hợi)
20/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 2, ngày 08/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Thanh Long)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Tâm – Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu) 
21/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 3, ngày 09/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Minh Đường)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Quý Mùi, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Vĩ – Trực: Thành
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
24/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 6, ngày 12/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Kim Quỹ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Bính Tuất, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Bế
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu); 21h-22h59p (Hợi)
25/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 7, ngày 13/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Bảo Quang)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Đinh Hợi, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Nữ – Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng đạo: 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi);  19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
27/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 2, ngày 15/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Ngọc Đường)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Kỷ Sửu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
30/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 5, ngày 18/10 âm lịch, ngày Hoàng đạo (Tư Mệnh)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu); 21h-22h59p (Hợi)

Như vậy, bạn chỉ cần tra cứu ngày đẹp tháng 11 cũng như chọn giờ Hoàng đạo để tiến hành công việc thuận lợi và nhiều may mắn hơn.

Lịch tháng 11 năm 2023
Lịch tháng 11 năm 2023

Tìm hiểu thêm: Bát tự là gì? Lý giải để hiểu rõ vận mệnh con người năm 2023  

2. Ngày tốt tháng 11 cho từng con giáp chính xác nhất

Tùy vào từng tuổi khác nhau mà bạn sẽ có những ngày đẹp tháng 11 hợp tuổi nhất. Bạn có thể tham khảo ngày đẹp tháng 11 cụ thể với những con giáp dưới đây:

2.1 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Tý

Dưới đây là những ngày đẹp tháng 11 trong năm 2023 dành cho những người tuổi Tý (Mậu Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Nhâm Tý):

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Tý
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Tý

Nếu bạn là người sinh năm Tý, đừng quên chọn ngày đẹp tháng 11 trong danh sách trên trước khi thực hiện những công việc lớn để gặp nhiều may mắn, thành công hơn.

2.2 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Sửu

Dưới đây là những ngày đẹp tháng 11 trong năm 2023 dành cho những người tuổi Sửu (Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu, Kỷ Sửu):

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/10 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Chọn ngày tốt cho những người tuổi Sửu
Chọn ngày tốt cho những người tuổi Sửu

Nếu bạn tuổi Sửu và cần tiến hành những công việc lớn trong tháng 11 thì hãy chọn 1 trong những ngày đẹp tháng 11 kể trên.

2.3 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Dần

Dưới đây là danh sách những ngày đẹp tháng 11 của năm 2023 dành cho những người tuổi Dần mà bạn có thể tham khảo:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Tuổi Dần
Tuổi Dần

Trong đó, những người tuổi Dần cụ thể bao gồm có tuổi Giáp Dần, Bính Dần, Canh Dần, Mậu Dần, Nhâm Dần đều có thể áp dụng những ngày đẹp tháng 11 kể trên.

Tìm hiểu thêm: Tử vi tuổi Dần 2023: Năm tuổi đã qua, năm mới liệu có bứt phá?

2.4 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Mão

Nếu bạn là người thuộc tuổi Mão, bạn có thể tham khảo 1 trong những ngày đẹp tháng 11 trong những ngày cụ thể sau:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Mão
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Mão

Những người tuổi Mão có năm sinh cụ thể là Kỷ Mão, Đinh Mão, Quý Mão, Tân Mão và Ất Mão.

2.5 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Thìn

Bạn có thể tham khảo danh sách những ngày đẹp tháng 11 trong năm 2023 dành cho những người tuổi Thìn:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Thìn
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn cụ thể gồm có tuổi Mậu Thìn, Giáp Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn, Bính Thìn đều có thể chọn 1 trong những ngày đẹp tháng 11 kể trên.

Tìm hiểu thêm: Người tuổi Thìn hợp với tuổi nào? Khắc tuổi nào trong hôn nhân, sự nghiệp?

2.6 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Tỵ

Với những người sinh năm Tỵ, bạn có thể tham khảo những ngày đẹp tháng 11 trong danh sách dưới đây:

 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Tỵ
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Tỵ

Trong đó, những người sinh năm Tỵ gồm có tuổi Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ, Ất Tỵ và Đinh Tỵ đều có thể áp dụng.

Tìm hiểu thêm: Người tuổi Tỵ hợp với tuổi nào, khắc tuổi nào trong làm ăn và hôn nhân?

2.7 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ cụ thể là những người sinh năm Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Ngọ. Dưới đây là danh sách những ngày đẹp tháng 11 dành cho người tuổi Ngọ:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
Nên chọn ngày tốt phù hợp cho tuổi Ngọ
Nên chọn ngày tốt phù hợp cho tuổi Ngọ

Bạn có thể lựa chọn những ngày đẹp trên để tiến hành ký kết làm ăn, bàn chuyện lớn như cưới hỏi, mua nhà, chung cư,… để gặp nhiều may mắn hơn.

Có thể bạn quan tâm: Chọn hướng ban công hợp tuổi giúp thu hút tài lộc, may mắn

2.8 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Mùi

Với những người tuổi Mùi, bạn có thể tham khảo danh sách ngày đẹp tháng 11 trong năm 2023 dưới đây:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Mùi
Nên chọn ngày đẹp tháng 11 phù hợp cho tuổi Mùi

Trong đó, những người tuổi Mùi là người sinh năm Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi đều có thể áp dụng những ngày trên.

2.9 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Thân

Đối với những người tuổi Thân, bạn có thể tham khảo danh sách ngày đẹp tháng 11 năm 2023 dưới đây:

 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Chọn ngày tốt cho người tuổi Thân
Chọn ngày tốt cho người tuổi Thân

Trong đó, những người sinh năm Thân cụ thể là tuổi Bính Thân, Mậu Thân, Giáp Thân, Canh Thân và Nhâm Thân.

2.10 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Dậu

Với những người tuổi Dậu, bạn có thể tiến hành làm việc lớn bằng cách chọn những ngày đẹp tháng 11 dưới đây:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Dậu
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Dậu

Trong đó, những người tuổi Dậu cụ thể là người sinh năm Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu.

2.11 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Tuất

Với những người sinh năm Tuất thì có thể chọn những ngày đẹp tháng 11 cụ thể dưới đây:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 07/11: Tức ngày 24/9 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Tỵ
 • Ngày 13/11: Tức ngày 01/10 âm lịch, nhằm ngày Ất Hợi
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Tuất
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Tuất

Trong đó, người tuổi Tuất sẽ có năm sinh cụ thể là Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất.

2.12 Ngày tốt tháng 11 cho người tuổi Hợi

Nếu bạn tuổi Hợi, bạn có thể tham khảo những ngày đẹp trong tháng 11 dành cho tuổi Hợi cụ thể dưới đây:

 • Ngày 04/11: Tức ngày 21/9 âm lịch, nhằm ngày Bính Dần
 • Ngày 11/11: Tức ngày 28/9 âm lịch, nhằm ngày Quý Dậu
 • Ngày 18/11: Tức ngày 06/10 âm lịch, nhằm ngày Canh Thìn
 • Ngày 20/11: Tức ngày 08/10 âm lịch, nhằm ngày Nhâm Ngọ
 • Ngày 21/11: Tức ngày 09/10 âm lịch, nhằm ngày Quý Mùi
 • Ngày 24/11: Tức ngày 12/10 âm lịch, nhằm ngày Bính Tuất
 • Ngày 27/11: Tức ngày 15/11 âm lịch, nhằm ngày Kỷ Sửu
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Hợi
Chọn ngày đẹp tháng 11 cho người tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có năm sinh cụ thể là Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi và Ất Hợi.

3. Danh sách ngày xấu tháng 11 năm 2023 cần tránh

Tương tự như ngày đẹp tháng 11 được chia sẻ trên thì ngày xấu trong tháng cũng sẽ có 15 ngày. Bạn có thể tham khảo danh sách ngày xấu trong tháng dưới đây:

Ngày xấu tháng 11 năm 2023
Ngày xấu (Dương lịch) Chú thích
02/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 5, ngày 19/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Thiên Lao)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu)
03/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 6, ngày 20/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Nguyên Vũ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Bính Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Lâu – Trực: Bình
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
05/11
 • Âm Lịch: Rơi vào Chủ nhật, ngày 22/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Câu Trận)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 17h-18h59 (Dậu)
08/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 4, ngày 25/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Thiên Hình)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Sâm – Trực: Thành
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu)
9/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 5, ngày 26/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Chu Tước)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Thu
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
12/11
 • Âm Lịch: Rơi vào Chủ nhật, ngày 29/9 âm lịch, ngày Hắc đạo (Bạch Hổ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Tinh – Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng đạo: 3h-4h59p (Dần); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu); 21h-22h59p (Hợi)
14/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 3, ngày 02/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Bạch Hổ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Bính Tý, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Dự – Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu)
16/3
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 5, ngày 04/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Thiên Lao)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Mậu Dần, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Giác – Trực: Bình
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất)
17/6
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 6, ngày 05/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Nguyên Vũ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Cang – Trực: Định
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 17h-18h59 (Dậu)
19/11
 • Âm Lịch: Rơi vào Chủ nhật, ngày 07/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Câu Trận)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Tân Tỵ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Phòng – Trực: Phá
 • Giờ Hoàng đạo: 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất); 21h-22h59p (Hợi)
22/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 4, ngày 10/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Thiên Hình)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Thu
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất)
23/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 5, ngày 11/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Chu Tước)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Ất Dậu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Đẩu – Trực: Khai
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 17h-18h59 (Dậu)
26/11
 • Âm Lịch: Rơi vào Chủ nhật, ngày 14/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Bạch Hổ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Mậu Tý, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Hư – Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 15h-16h59p (Thân); 17h-18h59 (Dậu)
28/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 3, ngày 16/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Thiên Lao)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Mậu Tý, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Thất – Trực: Bình
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 1h-2h59p (Sửu); 7h-8h59p (Thìn); 9h-10h59p (Tỵ); 13h-14h59p (Mùi); 19h-20h59p (Tuất)
29/11
 • Âm Lịch: Rơi vào thứ 4, ngày 17/10 âm lịch, ngày Hắc đạo (Nguyên Vũ)
 • Chi tiết bát tự: Ngày Tân Mão, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão
 • Sao Nhị Thập: Bích – Trực: Định
 • Giờ Hoàng đạo: 23h-0h59p (Tý); 3h-4h59p (Dần); 5h-6h59p (Mão); 11h-12h59p (Ngọ); 13h-14h59p (Mùi); 17h-18h59 (Dậu)
Tránh những ngày xấu, chọn ngày đẹp tháng 11 để tiến hành công việc được thuận lợi hơn
Tránh những ngày xấu, chọn ngày đẹp tháng 11 để tiến hành công việc được thuận lợi hơn

Biết ngày xấu sẽ giúp bạn tránh làm việc lớn, việc quan trọng vào những ngày đó để mọi chuyện được suôn sẻ hơn.

Bạn vừa tìm hiểu những ngày đẹp tháng 11 trong năm 2023. Đặc biệt, bạn có thể tìm mua nhà đất hoặc làm lễ cúng nhà mới vào những ngày đẹp được chia sẻ trên. Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu ngay các thông tin rao bán nhà được chia sẻ trên Muaban.net nếu bạn có nhu cầu tìm mua nhà đất. Những dự án mới nhất luôn cập nhật mỗi ngày với giá hấp dẫn nhất đang chờ đón bạn từ Muaban.net!

Xem thêm:

–  Vân Anh (Content Writer) –

 

Related Posts