th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn

Cập nhật 2023: Chi Tiết Cách Cộng – Cách Trừ Ngày Trong Excel Cực đơn Giản

th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn gửi tới các bnaj bài viết Chi Tiết Cách Cộng – Cách Trừ Ngày Trong Excel Cực đơn Giản.

Cách trừ ngày tháng trong Excel Sẽ giúp bạn tính toán các khoảng thời gian một cách nhanh chóng, chính xác và nhanh chóng.Vậy thì bạn không thể bỏ qua bài viết này Mua, Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn phép cộng trừ thường dùng nhất kèm theo ví dụ cụ thể để bạn tham khảo nhé!

Hướng dẫn cộng trừ ngày tháng năm trên excel cực đơn giản nhanh gọn

1. Cách Trừ 2 Ngày Trong Excel Cơ Bản

Bằng cách trừ ngày trong Excel, bạn có thể biết chính xác hai ngày cách nhau bao xa. Bạn có thể sử dụng trực tiếp phép trừ, sử dụng câu lệnh hoặc sử dụng hàm để dễ dàng thực hiện phép trừ 2 ngày trong Excel.

1. Trừ trực tiếp hai ngày

Ví dụ 1: Nhà máy cần kiểm tra thời gian tồn kho của hàng hóa và tính toán lại số lượng nhập hàng.Tính thời gian từ khi hàng nhập đến khi hàng xuất Cách trừ ngày tháng trong Excel.

Chọn ô trống để chứa dữ liệu → nhập phép tính”= ngày1 – ngày2” → nhấn Đi vào.

 • Miêu tả cụ thể:

bước 1: Chọn ô trống để chứa dữ liệu → nhập phép tính”= ngày1 – ngày2“. Trong bài toán của Ví dụ 1, công thức của hàm đầu vào là: “=C2-B2“, đằng kia:

 • B2 là thời điểm bắt đầu của dòng thời gian;
 • C2 là hết thời gian.
Bạn có thể trừ trực tiếp hai ngày để tính chênh lệch theo ngày, chỉ cần trỏ đến ô chứa giá trị thời gian

bước 2: dựa theo Đi vào Trọn bộ cách trừ ngày tháng trong Excel đơn giản nhất.

Bạn có thể sao chép công thức sang các hàng khác bằng cách nhấp đúp vào góc dưới cùng bên phải của ô đầu tiên

2. Trừ đi một ngày kể từ bây giờ

Ví dụ 2: Nhà máy muốn biết mỗi lô hàng sẽ mất bao nhiêu ngày cho đến ngày hiện tại.Dựa trên thông tin “hết hàng” có sẵn, hãy đăng ký NGAY HÔM NAY và Cách trừ ngày tháng trong Excel để giải quyết vấn đề này.

Chọn một ô trống để điền dữ liệu → nhập “=HÔM NAY() – ngày” → nhấn Đi vào kêt thuc.

 • Miêu tả cụ thể:

bước 1: Chọn ô trống cần điền dữ liệu → nhập “=HÔM NAY() – ngày“. Trong vấn đề này, đầu vào công thức hàm là:=hôm nay() – C2“, đằng kia C2 là mốc thời gian để trừ;

Bạn có thể sử dụng hàm TODAY. để tính lượng thời gian từ một điểm trong quá khứ đến hiện tại

bước 2: dựa theo Đi vào Hoàn thành phép trừ ngày tháng trong Excel.

Kết quả hiển thị khoảng thời gian từ khi cổ phiếu được công bố cho đến ngày hiện tại

ghi chú: Nếu định dạng kết quả là ngày, bạn cần thay đổi định dạng của nó thành “Tổng quan“.

3. Sử dụng hàm DATEDIF.để trừ ngày tháng

Ngoài 2 cách trên bạn còn có thể tính khoảng thời gian giữa 2 mốc. Bạn nên lưu ý rằng phương pháp này chỉ chấp nhận kết quả tích cực. Vì vậy, nếu bạn chọn sai thứ tự ngày, Excel sẽ báo lỗi.Thực hiện theo các bước dưới đây để biết cách trừ ngày tháng trong Excel hàm DATEDIF.:

Chọn một ô trống chứa dữ liệu → nhập “=DATEDIF(date1;date2;”d”)” → nhấn Đi vào kêt thuc.

 • Miêu tả cụ thể:

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=DATEDIF(date1;date2;”d”)“. Ở Ví dụ 1, bạn cũng có thể sử dụng công thức sau để tính:”=DATEDIF(B2;C2;”d”)“, đằng kia:

 • B2 là thời điểm bắt đầu của dòng thời gian;
 • C2 là hết thời gian.

bước 2: dựa theo Đi vào Sử dụng hàm DATEDIF để thực hiện phép trừ ngày trong Excel.

Chữ “d” trong công thức cho biết số ngày trong một chu kỳ, và kết quả là số ngày trong chu kỳ.

ghi chú: Nếu kết quả hiển thị lỗi #giá trị! Sau đó, bạn nên chuyển đổi ngày sang định dạng Excel mặc định.Tùy thuộc vào cài đặt của phiên bản Excel bạn đang sử dụng, định dạng mặc định có thể là năm tháng ngày hoặc tháng ngày năm.

Tìm hiểu thêm: 5 phương pháp tách Tên Excel là dễ nhất

2. Hướng dẫn cách cộng trừ ngày trong Excel

Ngoài cách tính khoảng thời gian giữa 2 mốc bạn còn có thể thực hiện phép trừ ngày Thêm ngày trong Excel hoặc vào bất kỳ ngày nào. Dưới đây là hai cách phổ biến nhất để cộng và trừ ngày tháng trong Excel:

1. Sử dụng hàm DATE.

Bạn có thể thêm ngày trực tiếp vào ngày bằng cách tính toán:”= ngày1 + x“. đằng kia, ngày 1 là dữ liệu ban đầu, x là số ngày bạn muốn thêm. Ngược lại, bạn cũng có thể thực hiện phép trừ ngày tháng trong Excel bằng cách đổi dấu đã tính trong công thức trên.

Bạn có thể cộng và trừ ngày trực tiếp với bất kỳ số nguyên nào Cách trừ nhanh ngày tháng trong Excel

Ví dụ 3: Nửa tháng sau, A sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp tại trường. Cho rằng hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2022, ngày tốt nghiệp của A được tính bằng cách trừ đi ngày trong Excel.

Chọn một ô trống chứa dữ liệu → nhập “=ngày(năm;tháng;ngày) + X” → nhấn Đi vào kêt thuc.

 • Miêu tả cụ thể:

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “= ngày(năm;tháng;ngày) +/- X“.

Vấn đề trong Ví dụ 3 sẽ sử dụng một công thức trong Excel để trừ ngày tháng như sau:”=Ngày(2022;12;21)+15“, đằng kia:

 • 2022 là giá trị năm, thứ mười hai là giá trị tháng, hai mươi mốt là một giá trị ngày;
 • 15 là số ngày bạn muốn cộng hoặc trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Hoàn thành phép trừ ngày tháng trong Excel.

Bạn cũng có thể cộng và trừ ngày tháng bằng hàm DATE.

2. Sử dụng hàm TODAY .

Ví dụ 4: Tính toán chính xác số ngày sau 15 bằng cách áp dụng hàm TODAY và trừ ngày trong Excel.

Chọn một ô trống chứa dữ liệu → nhập “= hôm nay() +/- X” → nhấn Đi vào kêt thuc.

 • Miêu tả cụ thể:

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “= hôm nay() +/- X“. Câu hỏi trong Ví dụ 4 sẽ áp dụng công thức sau: “=hôm nay()+15“, đằng kia 15 là số ngày bạn muốn thêm.

bước 2: dựa theo Đi vào Hoàn thành phép trừ ngày tháng trong Excel.

Hàm TODAY cho phép bạn thực hiện phép trừ ngày tháng trong Excel trực tiếp với số nguyên

Tìm hiểu thêm: Cách in Excel ra giấy A4 cực đơn giản và nhanh chóng

ba.Một Số Mẹo Về Cách Cộng – Trừ Tuần, Tháng, Năm Trong Excel

Ngoài trừ ngày tháng, các đối tượng như tuần, tháng, năm vẫn có thể tính khoảng cách trong Excel. Sau đây là hướng dẫn vận hành chi tiết để bạn tham khảo:

1. Cách cộng trừ tuần trong Excel

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=Ngày+X*7“. Câu hỏi ví dụ sau áp dụng công thức sau: “=E9+4*7“, đằng kia:

 • E9 là dữ liệu bạn muốn cộng/trừ các tuần;
 • 4 là số tuần bạn muốn cộng hoặc trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Hoàn thành phép cộng và phép trừ ngày và tuần trong Excel.

Để cộng hoặc trừ tuần, bạn nhân số tuần với 7 (ngày).

2. Cách cộng trừ tháng trong Excel

Cách 1: Sử dụng hàm DATE.

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=DATE(năm;tháng+X;ngày)“. Câu hỏi ví dụ sau áp dụng công thức sau: “=ngày(2022;12+5;21)“, đằng kia:

 • 2022 là giá trị năm, thứ mười hai là giá trị tháng, hai mươi mốt là một giá trị ngày
 • 5 là số tháng bạn muốn cộng hoặc trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Trọn bộ cách cộng trừ ngày, cộng trừ tuần, tháng trong Excel.

Hàm DATE cho phép bạn cộng trừ tháng trực tiếp trong công thức hàm

Cách 2: Sử dụng hàm EDATE.

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=EDATE(ngày;X)“. Câu hỏi ví dụ sau áp dụng công thức sau: “=EDATE(E9;5)“, đằng kia:

 • E9 là ô chứa ngày bạn muốn cộng/trừ tháng;
 • nếu bạn nhập một số 5 Sau đó, vấn đề là bổ sung, -5 là phép trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Trọn bộ cách cộng trừ ngày, cộng trừ tuần, tháng trong Excel.

Hàm EDATE thường dùng để cộng trừ nhanh tháng trong Excel với công thức đơn giản

3. Cách cộng trừ năm thành một ngày

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=DATE(năm+X;tháng;ngày)“. Câu hỏi ví dụ sau áp dụng công thức sau: “=ngày(2022+5;12;21)“, đằng kia:

 • 2022 là giá trị năm, thứ mười hai là giá trị tháng, hai mươi mốt là một giá trị ngày
 • 5 là số năm bạn muốn cộng hoặc trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Toàn tập cách cộng trừ ngày, cộng trừ tuần, tháng, năm trong Excel.

Bạn có thể dễ dàng áp dụng phép trừ ngày, tháng, năm trong Excel với hàm DATE

4. Cách cộng trừ thời gian trong Excel

bước 1: Chọn ô trống chứa dữ liệu → nhập “=ngày+giờ(giờ;phút;giây)“. Câu hỏi ví dụ sau áp dụng công thức sau: “=E9+thời gian(13;27;39)“, đằng kia:

 • E9 là dữ liệu ban đầu bạn muốn cộng/trừ;
 • 13 là số giờ, 27 là số phút, 39 là số giây bạn muốn cộng/trừ.

bước 2: dựa theo Đi vào Hoàn thành phép tính cộng trừ thời gian trong Excel.

Hàm TIME thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề về thời gian và thời gian có thể được cộng hoặc trừ trực tiếp từ ngày

Tìm hiểu thêm: Cách sử dụng hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel chi tiết nhất

Bốn.tóm tắt

Mua Mong thông tin Cách trừ ngày tháng trong Excel Có thể cung cấp trợ giúp cho công việc và học tập của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm các mẹo hay về Excel, bạn cũng có thể đọc thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

Ngoài việc chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, th-kimdong-tamky-quangnam.edu.vn còn là trang rao vặt uy tín.Bạn có thể tìm kiếm hoặc đăng cơ hội việc làm nhân viên, văn phòng tuyển dụng…tin nhanh hay bất động sản, mua bán ô tô cũ…luôn được cập nhật hàng ngày. Hãy đến và tìm hiểu ngay bây giờ!

xem thêm:

Exit mobile version