Cập nhật 2023: Các khối thi đại học mà các thí sinh cần hiểu rõ 2022

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Các khối thi đại học mà các thí sinh cần hiểu rõ 2022.

Thi đại học là cột mốc quan trọng của nhiều người. Do đó, việc nắm rõ các khối thi đại học là điều vô cùng quan trọng. Hãy theo chân ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn để tìm hiểu về các khối thi đại học hiện nay.

Khối thi đại học là gì? 

Các khối thi Đại học là khối các môn xã hội, tự nhiên và năng khiếu dành cho học sinh lớp 12 lựa chọn vào trường đại học mơ ước. Ý nghĩa của kỳ thi tuyển sinh đại học là giúp chọn đầu vào phù hợp để đào tạo. Đối với các ứng viên, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ là lựa chọn tốt cho khả năng học tập của họ để đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học mong muốn, theo học chuyên ngành mà họ mơ ước và đạt được ước mơ đam mê trong tương lai của họ. 

các khối thi đại học
Các khối thi đại học đa dạng trải dài từ A đến V giúp thí sinh có nhiều sự lựa chọn

Các khối thi đại học và tổ hợp tương ứng

Khối A và các tổ hợp môn thi đại học

Khối A là khối tự nhiên bao gồm môn Toán và 2 môn khác. Đây là khối ngành được hầu hết tất cả các trường đại học hay cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Ngoài ra đây cũng là khối được sử dụng để xét tuyển đa số các ngành nghề hiện nay như quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, logistic,… Khối A bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn A00 Toán – Lý – Hóa
Tổ hợp môn A01 Toán – Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn A02 Toán – Sinh – Lý 
Tổ hợp môn A03 Toán – Lý – Sử
Tổ hợp môn A04 Toán – Lý – Địa Lý
Tổ hợp môn A05 Toán – Hóa – Lịch Sử
Tổ hợp môn A06 Toán – Hóa – Địa Lý
Tổ hợp môn A07 Toán – Sử – Địa Lý
Tổ hợp môn A08 Toán – Sử – GDCD
Tổ hợp môn A09 Toán – Địa Lý – GDCD
Tổ hợp môn A10 Toán – Lý – GDCD
Tổ hợp môn A11 Toán – Hóa – GDCD
Tổ hợp môn A12 Toán – KHTN – KHXH
Tổ hợp môn A14 Toán – KHTN – Địa Lý
Tổ hợp môn A15 Toán – KHTN – GDCD
Tổ hợp môn A16 Toán – KHTN – Ngữ Văn
Tổ hợp môn A17 Toán – Lý – KHXH
Tổ hợp môn A18 Toán – Hóa – KHXH

Khối B và các tổ hợp môn thi đại học

Khối B cũng là khối khoa học tự nhiên và liên quan đến các ngành nghề về sức khỏe như bác sĩ, y dược, nha khoa,… Khối B bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn B00 Toán – Hóa – Sinh
Tổ hợp môn B01 Toán – Sinh – Lịch Sử
Tổ hợp môn B02 Toán – Sinh – Địa Lý
Tổ hợp môn B03 Toán – Sinh – Ngữ Văn
Tổ hợp môn B04 Toán – Sinh – GDCD
Tổ hợp môn B05 Toán – Sinh – KHXH
Tổ hợp môn B08 Toán – Sinh – Tiếng Anh

>>> Tham khảo thêm: Học Tài chính ngân hàng ra làm gì? Cẩm nang hướng nghiệp từ A-Z cho sinh viên tài chính

các khối thi đại học
Cần hiểu rõ các khối thi đại học để lựa chọn tổ hợp đúng nhất cho bản thân

Khối C và các tổ hợp môn thi đại học

Khối C là khối khoa học xã hội và liên quan đến các ngành như báo chí, luật, xã hội, văn học,… Khối C bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn C00 Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý
Tổ hợp môn C01 Ngữ Văn – Toán – Lý
Tổ hợp môn C02 Ngữ Văn – Toán – Hóa
Tổ hợp môn C03 Ngữ Văn – Toán – Lịch Sử
Tổ hợp môn C04 Ngữ Văn – Toán – Địa Lý
Tổ hợp môn C05 Ngữ Văn – Lý – Hóa
Tổ hợp môn C06 Ngữ Văn – Lý – Sinh
Tổ hợp môn C07 Ngữ Văn – Lý – Lịch Sử
Tổ hợp môn C08 Ngữ Văn – Hóa – Sinh
Tổ hợp môn C09 Ngữ Văn – Lý – Địa Lý
Tổ hợp môn C10 Ngữ Văn – Hóa – Lịch Sử
Tổ hợp môn C12 Ngữ Văn – Sinh – Lịch Sử
Tổ hợp môn C13 Ngữ Văn – Sinh – Địa Lý
Tổ hợp môn C14 Ngữ Văn – Toán – GDCD
Tổ hợp môn C15 Ngữ Văn – Toán – KHXH
Tổ hợp môn C16 Ngữ Văn – Lý – GDCD
Tổ hợp môn C17 Ngữ Văn – Hóa – GDCD
Tổ hợp môn C19 Ngữ Văn – Lịch Sử – GDCD
Tổ hợp môn C20 Ngữ Văn – Địa Lý – GDCD

Khối D và các tổ hợp môn thi đại học

các khối thi đại học
Các khối thi đại học sẽ tương ứng với những ngành nghề nhất định

Khối D là một khối nằm trong các khối thi đại học và khối ngành liên quan đến các nhóm ngành ngôn ngữ, báo chí, khoa học,… Khối D bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn D01 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D02 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D03 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D04 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D05 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D06 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D07 Toán – Hóa – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D08 Toán – Sinh – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D09 Toán – Lịch Sử – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D10 Toán – Địa Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D11 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D12 Ngữ Văn – Hóa – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D13 Ngữ Văn – Sinh – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D14 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D15 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D16 Toán – Địa Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D17 Toán – Địa Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D18 Toán – Địa Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D19 Toán – Địa Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D20 Toán – Địa Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D21 Toán – Hóa – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D22 Toán – Hóa – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D23 Toán – Hóa – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D24 Toán – Hóa – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D25 Toán – Hóa – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D26 Toán – Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D27 Toán – Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D28 Toán – Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D29 Toán – Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D30 Toán – Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D31 Toán – Sinh – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D32 Toán – Sinh – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D33 Toán – Sinh – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D34 Toán – Sinh – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D35 Toán – Sinh – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D41 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D42 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D43 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D44 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D45 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D52 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D54 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D55 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D61 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D62 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D63 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D64 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D65 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D66 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D68 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D69 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D70 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D72 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D73 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D74 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D75 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D76 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D77 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D78 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D79 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D80 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D81 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D82 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D83 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D84 Toán – GDCD – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D85 Toán – GDCD – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D86 Toán – GDCD – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D87 Toán – GDCD – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D88 Toán – GDCD – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D89 Toán – KHTN – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D91 Toán – KHTN – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D92 Toán – KHTN – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D93 Toán – KHTN – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D94 Toán – KHTN – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D95 Toán – KHTN – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D96 Toán – KHXH – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D97 Toán – KHXH – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D98 Toán – KHXH – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D99 Toán – KHXH – Tiếng Nga

Xem ngay các tin đăng tuyển dụng nhân viên part – time tại khu vực Hà Nội trên ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn:

Tuyển Gấp 10 Nhân Viên Nhặt Bóng Sân Tập Golf Lương Cao (đi làm ngay)

1

 • 25/06/2024
 • Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm Nữ 30÷42t giúp việc theo giờ

0

 • 23/06/2024
 • Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tuyển nữ phụ quán cơm tại Lê Đại Hành

0

 • 14/06/2024
 • Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤ Xe

0

 • 10/06/2024
 • Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tìm Nữ tầm 30÷42 tuổi cộng tác giúp việc theo buổi

0

 • 31/05/2024
 • Quận Cầu Giấy, Hà Nội
TUYỂN NGƯỜI LÀM GIAO DỊCH ĐỔI TIỀN TRONG NỘI THÀNH TẠI HÀ NỘI

1

 • 19/04/2024
 • Quận Đống Đa, Hà Nội
Ô TÔ THÀNH CÔNG cần tuyển nhân viên làm bán thời gian ưu tiên SV

1

 • 12/04/2024
 • Quận Hoàng Mai, Hà Nội
SV NỮ PART-TIME ĐĂNG TIN SALE AUTO TẠI VP CẦU GIẤY

3

 • 27/07/2022
 • Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tuyển Dụng CVKD BĐS - Đào Tạo Miễn Phí - Tham Gia Ngay

3

 • 27/07/2022
 • Quận Hà Đông, Hà Nội
Tuyển Môi giới Bất động sản số lượng lớn nhân sự bổ sung.

1

 • 13/07/2022
 • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tuyển Môi giới Bất động sản, Thời gian linh hoạt, Thu nhập khủng

1

 • 13/07/2022
 • Quận Hoàng Mai, Hà Nội
CẦN TUYỂN: Nhân viên chạy xe máy đưa đón Sales Bia Heineken Việt Nam

3

 • 29/05/2022
 • Quận Đống Đa, Hà Nội

Khối H và các tổ hợp môn thi đại học

H cũng là một khối nằm trong các khối thi đại học năm 2022

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn H00 Ngữ Văn – Năng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (hình họa) – Năng khiếu vẽ nghệ thuật 2 (bố cục màu)
Tổ hợp môn H01 Toán – Ngữ Văn – Vẽ
Tổ hợp môn H02 Toán – Vẽ hình họa mỹ thuật – Vẽ trang trí màu
Tổ hợp môn H03 Toán – KHTN – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H04 Toán – Tiếng Anh – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H05 Ngữ Văn – KHXH – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H06 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn H07 Toán – Hình họa – Trang trí
Tổ hợp môn H08 Ngữ Văn – Lịch Sử – Vẽ mỹ thuật

Khối K và các tổ hợp môn thi đại học

Khối K là khối dành riêng cho các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp và có nhu cầu liên thông lên đại học và cũng là một khối nằm trong các khối thi đại học. Đây cũng chính là khối duy nhất không được chia thành các tổ hợp môn khác nhau. Khối K bao gồm các môn là Toán – Vật lý – Môn chuyên ngành.

các khối thi đại học
Các khối thi đại học bao gồm nhiều môn học khác nhau

>>>Tham khảo thêm: Luật kinh tế ra làm gì? Học luật kinh tế ở đâu đảm bảo cơ hội việc làm?

Khối M và các tổ hợp môn thi đại học

Khối M bao gồm một số ngành cơ bản nhưng luôn thuộc top những ngành nghề thu hút phần lớn nhân lực trong những năm gần đây. Đó là các ngành:

– Ngành giáo dục mầm non.

– Ngành giáo dục tiểu học.

– Ngành giáo dục đặc biệt.

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn M00 Ngữ Văn – Toán – Đọc diễn cảm – Hát
Tổ hợp môn M01 Ngữ Văn – Lịch Sử – Năng khiếu
Tổ hợp môn M02 Toán – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M03 Ngữ Văn – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M04 Toán – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm) – Hát Múa
Tổ hợp môn M09 Toán – Năng khiếu mầm non 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu mầm non 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M10 Toán – Tiếng Anh – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện)
Tổ hợp môn M11 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M13 Toán – Sinh – Năng khiếu
Tổ hợp môn M14 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Toán
Tổ hợp môn M15 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M16 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Lý
Tổ hợp môn M17 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Lịch Sử
Tổ hợp môn M18 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Toán
Tổ hợp môn M19 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M20 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Lý
Tổ hợp môn M21 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Lịch Sử
Tổ hợp môn M22 Ngữ Văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Toán
Tổ hợp môn M23 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M24 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Lý
Tổ hợp môn M25 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Lịch Sử

Khối N và các tổ hợp môn thi đại học

Khối N sẽ dùng để xét tuyển vào các ngành nghề như: âm nhạc học, sáng tác âm nhạc, chỉ huy âm nhạc, thanh nhạc, piano,….và được một số trường sau đây đào tạo:

– Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

– Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc.

– Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

– Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương.

– Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn N00 Ngữ Văn – Năng khiếu âm nhạc 1 (hát, xướng âm) – Năng khiếu âm nhạc 2 (thẩm âm, tiết tấu )
Tổ hợp môn N01 Ngữ Văn – Xướng âm – Biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn N02 Ngữ Văn –  Ký xướng âm – Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Tổ hợp môn N03 Ngữ Văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn
Tổ hợp môn N04 Ngữ Văn – Năng khiếu thuyết trình – Năng khiếu
Tổ hợp môn N05 Ngữ Văn – Xây dựng kịch bản sự kiện – Năng khiếu
Tổ hợp môn N06 Ngữ Văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn
Tổ hợp môn N08 Ngữ Văn – Hòa thanh – Phát triển chủ đề và phổ thơ
Tổ hợp môn N09 Ngữ Văn – Hòa thanh – Bốc thăm đề chỉ huy tại chỗ

Khối R và các tổ hợp môn thi đại học

các khối thi đại học
Các trường đại học sẽ xét tuyển dựa vào các khối thi đại học

Khối R có thể dùng để xét tuyển vào một số ngành như: Ngành khoa học xã hội và hành vi, Nhóm ngành Nhân văn, Nhóm ngành Nghệ thuật, mỹ thuật, Nhóm ngành báo chí và thông tin,…

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn R00 Ngữ Văn – Lịch Sử – Năng khiếu báo chí
Tổ hợp môn R01 Ngữ Văn – Địa Lý – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R02 Ngữ Văn – Toán – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R03 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R04 Ngữ Văn –  Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật – Năng khiếu kiến thức văn hóa, xã hội, nghệ thuật
Tổ hợp môn R05 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Năng khiếu kiến thức truyền thông

Khối S và các tổ hợp môn thi đại học

Khối S có thể dùng để xét tuyển các ngành sau: Diễn viên sân khấu kịch hát, Đạo diễn sân khấu, Đạo diễn sân khấu (VB2), Lý luận phê bình điện ảnh, truyền hình, Biên kịch điện ảnh, truyền hình, Diễn viên kịch – điện ảnh, Đạo diễn điện ảnh, Đạo diễn truyền hình, Quay phim điện ảnh, Quay phim truyền hình, Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nhiếp ảnh báo chí, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh

Khối thi Môn thi
Tổ hợp môn S00 Ngữ Văn – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
Tổ hợp môn S01 Toán – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2

Khối T và các tổ hợp môn thi đại học

Khối T có thể tuyển sinh vào các ngành sau: Quản lý thể dục thể thao, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Quản lý thể dục thể thao, Y sinh học thể dục thể thao, Giáo dục Chính trị, Quản lý thể dục thể thao, Huấn luyện thể thao

Tên các tổ hợp môn Môn thi 
Tổ hợp môn T00 Toán – Sinh – Năng khiếu thể dục thể thao
Tổ hợp môn T01 Toán – Ngữ Văn – Năng khiếu thể dục thể thao
Tổ hợp môn T02 Ngữ Văn – Sinh – Năng khiếu thể dục thể thao
Tổ hợp môn T03 Ngữ Văn – Địa Lý – Năng khiếu thể dục thể thao
Tổ hợp môn T04 Toán – Lý – Năng khiếu thể dục thể thao
Tổ hợp môn T05 Ngữ Văn – GDCD – Năng khiếu thể dục thể thao

Khối V và các tổ hợp môn thi đại học

Khối V có thể xét tuyển vào các ngành sau: thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp, sư phạm mỹ thuật, thiết kế cảnh quan, thiết kế đồ họa, kiến trúc,…

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn V00 Toán – Lý – Vẽ hình họa mỹ thuật
Tổ hợp môn V02 Toán – Ngữ Văn – Vẽ hình họa mỹ thuật
Tổ hợp môn V03 Vẽ mỹ thuật – Toán – Tiếng Anh
Tổ hợp môn V04 Ngữ Văn – Lý – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V05 Toán – Địa Lý – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V06 Toán – Địa Lý – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V07 Toán – Tiếng Đức – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V08 Toán – Tiếng Nga – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V09 Toán – Tiếng Nhật – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V10 Toán – Tiếng Pháp – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn V11 Toán – Tiếng Trung – Vẽ mỹ thuật

Một số lưu ý khi chọn khối, tổ hợp môn xét tuyển đại học

Hiện các trường Đại học đã áp dụng trên 150 tổ hợp môn để xét tuyển tất cả các ngành với 5 khối trong các khối thi đại học là A, B, C và D. Tuy nhiên, chỉ có 5 tổ hợp được các thí sinh lựa chọn nhiều nhất với gần 90% nguyện vọng được đặt vào mỗi kỳ thi là A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – Anh) B00 (Toán – Hóa – Sinh), D01 (Toán – Văn – Anh), C00 (Văn – Sử – Địa). Còn lại 10% nguyện vọng sẽ thuộc về hơn 140 tổ hợp khác trong các khối thi đại học. Trước khi quyết định đặt nguyện vọng, thí sinh nên so sánh điểm thi của mình với điểm chuẩn các nhóm tổ hợp, và tổ hợp của các trường yêu thích để có lợi thế.

Theo quy định mỗi ngành xét tuyển được sử dụng không quá 4 tổ hợp trong các khối thi đại học để xét tuyển. Mỗi thí sinh học lớp 12 đều có một số môn học sở trường, có thể ghép thành tổ hợp khác nhau thành các khối thi đại học để sử dụng xét tuyển vào các trường đại học. Dĩ nhiên, việc ghép các môn thành tổ hợp này phải phù hợp với tổ hợp môn mà ngành/trường đó xét tuyển. 

Các khối thi đại học
Các khối thi đại học là yếu tố quan trọng trong kỳ thi đại học

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các khối thi đại học mà các em học sinh cần nắm rõ để có thể đặt ra những mục tiêu học tập phù hợp và đạt điểm cao nhất với các khối thi đại học và tổ hợp môn đã chọn. Chúc các sĩ tử năm 2022 sẽ có một kết quả thi như mong đợi. Hãy theo dõi ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn thường xuyên để không bỏ lỡ những bài viết bổ ích nhé!

>>> Xem thêm: 

Nguyễn Vy

Related Posts