TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Hotline: 0982.443.499

Địa chỉ: Đường Tiểu La - TP Tam Kỳ - Quảng Nam.